Klinghammer István

2015. október 07. szerda, 07:43

Egyetemi tanulmányai után, 1965-ben szerzett középiskolai földrajz-biológia szakos tanári oklevelet, majd a következő évben térképész diplomát. Már hallgatóként részt vett az 1953-ban alapított Térképtudományi Tanszék oktató és kutatómunkájában, ahol több mint negyven éve dolgozik. Több évtizedes tanári munkája eredményeként számos magasan képzett térképész-generáció került ki az Egyetem padsoraiból. 2000-től 2006-ig az ELTE rektora. Az utánpótlás nevelésére példamutató figyelmet fordított, számos kollégáját indította el a hazai és nemzetközi szakmai elismerés útján. Az MTA rendes tagja, a magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetem vezetői, valamint szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként részesült számos, jelentős kitüntetésben. Több évtizede él kerületünkben, igazi lokálpatrióta. Térképészként számára a világ nyitott könyv, de talán a legkedvesebb ez a 25 km2, Csepel.