Tóth Mihály polgármester ciklust záró beszéde

Kategória: Archív 2010. szeptember 23. csütörtök, 20:43
toth_mihalyA Csepeli Önkormányzat 2006. október 16-án megalakult Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án tartotta meg utolsó ülését a Szent Imre téri polgármesteri hivatalban.
 
A képviselők munkájáról a Csepp TV  hétfőn a Szigetelő című hírműsorban számol be, a döntéseket, a vita fontosabb elemeit a Csepel újság fogja ismertetni.
 
Tóth Mihály, Csepel polgármestere, aki 1994 decembere óta tölti be ezt a tisztséget,  a most befejeződő négy éves ciklus zárásaként a következő szavakkal búcsúzott a csepeliektől és a képviselőtestülettől:
 
 
 

  
Tisztelt Csepeliek!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves megjelentek, érdeklődők!
 
A jelenlegi képviselő-testület megalakulása, 2006. október 16. óta 1437 nap telt el. Ez alatt 49 képviselő ülést tartottunk – ez a mai az ötvenedik. 1232 írásos előterjesztést tárgyaltunk meg, azaz testületi ülésenként több mint 25-öt. Közel 150 rendeletet alkottunk, és 3028 határozatot fogadtunk el. A testület által létrehozott bizottságok ülésein további 5762 határozat született.
 
Munkánk nyilvános volt,
•             A testületi előterjesztéseket az érdeklődők a honlapon megtekinthették,
•             A testületi ülésekről készült tv felvételek a CSEPP TV-ben megtekinthetőek, a jegyzőkönyvek a honlapon olvashatók voltak,
•             munkánk nyilvánosságával kapcsolatosan az ország majd 3200 helyi önkormányzatot vizsgáló szervezet az első 20 között említette meg önkormányzatunkat. Ebben meghatározó szerepet töltött be a Csepel újság, a CSEPP TV, az önkormányzat portálja és honlapja, illetve az ezeket működtető munkatársaink munkája.
 
A testületi üléseken biztosítva volt a demokratikus vita, illetve az előterjesztett írásos javaslatok korrekt, nyílt megvitatásának lehetősége. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek tapasztalatait elemezve elmondható, hogy testület tagjai éltek is demokratikus jogaikkal.
 
A megtárgyalt témák, a hozott rendeletek, határozatok átölelték az élet minden területét, a születéstől a halálig, a gyámügyi kérdésektől a nyugdíjasokat foglalkoztató kérdésekig, a pár ezer forintos karbantartási feladattól, a milliárdos fejlesztésekig. Ez utóbbi témában ritkán alakult ki egyetértés a testületben működő frakciók között, csakúgy mint az éves költségvetési javaslatok vonatkozásában. Üde színfoltként említhetem, hogy viszonylag sokszor jutottunk megegyezésre, kompromisszumra, a kerületért dolgozó csepeliek elismerésében: 11 fő csepeli kapott díszpolgári címet, 32-en részesültek Csepelért Díjban, míg 8-an Csepeli Nívódíjat kaptak. A tavaly alapított Kolonics György Sport Érdemérmet 1 fő kapta meg. Had emeljek ki önkényesen közülük néhányat, mint akik az elmúlt időszakban is sokat tettek Csepelért: dr. Bolla Dezső, dr. Beliczay Pavlik István, Cser Károlyné, Csizmadia Károly, Ludasi Róbert, Moczó Istvánné, Nagy József, Prodán Gábor, Purzsás Mária, Tóth Ferencné, Takács József.
 
Működésünk négy esztendeje alatt jelentős fejlődés, változás ment végbe kerületünkben. Soha ennyi összeget nem fordítottunk, a képviselő-testület döntései alapján, közel 9 milliárdot, Csepel fejlesztésére, intézményrendszerünk felújítására. Természetesen segítették a kerület fejlődését a Fővárosi Önkormányzat – a várnál jóval kevesebb, de mégis megvalósult beruházásai; vagy a csepeliek építkezései; az egyéni vállalkozók beruházásai; a kis- közép és nagyvállalatok fejlesztései. Támogatták a kerület fejlesztéséért, az itt élő emberek boldogulásáért végzett munkánkat a kerületi egyházak, civil szervezetek. A képviselő-testület ezen szervezetek fejlődéséhez, működésük biztosításához, a négy esztendő alatt, több mint 300 millió forinttal járult hozzá. Természetesen voltak kudarcok sikertelen programok, meg nem valósult célkitűzések, tervek is. Sok kérdésben született előremutató, a kerület további fejlődését meghatározó helyi önkormányzati vagy fővárosi, kormányzati döntés. Gondolok például a kerület teljes csatornázására, az elkerülő út megépítésének előkészítésére; Ófalu szabályozási tervének elfogadására vagy a testület által elfogadott, előkészített 3 milliárdos fejlesztési csomagra. A ciklus végére előkészítettük a kerület további fejlesztését.
 
És itt nem kerülhetem meg, hogy ne szóljak az önkormányzat vagyoni helyzetéről, gazdálkodásának alapkérdéseiről.
 
Szeptember 2-án nyilvánosságra hoztuk az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről készült beszámolót. Az éves költségvetési terveket a testület – a könyvvizsgáló véleményének ismeretében – rendre elfogadta, csakúgy, mint a végrehajtásukról szóló beszámolókat. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét bemutató beszámolót a mai testületi ülésen fogadtuk el. A testület tagjai a napokban megkapták az északi terület egy részének értékesítéséből befolyt összeg eddigi felhasználásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat vezetése szerint a következő évek működési feltételeihez, a fejlesztési elképzelésekhez a szükséges pénzügyi feltételek egyrészt biztosítottak, másrészt megteremthetők.
 
A Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai ezalatt az évek alatt sok segítséget adtak a képviselő-testület munkájához. Munkájukat a testületi ülések kereteiben kevés kritika érte, és a lakossági közvélemény-kutatások is növekvő elismerést igazoltak vissza. Természetesen ismerjük – a POHI vezetői is ismerik – a munkájukkal, a hatósági tevékenységgel kapcsolatos negatív észrevételeket. Készek változtatni, megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak, követelményeknek.
 
Az önkormányzat képviselő-testülete munkájának, a kerület fejlődéséhez való hozzájárulásának értékelését, rövid távon a választópolgár, hosszabb távon az utókor végzi majd el. Az új polgármester és képviselő-testület feladata azonban jól behatárolható:
 
•             folytatni kell a kerület fejlesztését, teljessé kell tenni a kerület csatornázottságát, szilárd útburkolattal való ellátottságát;
•             folytatni kell a kerület megindult infrastrukturális fejlesztését, a gyári úthálózat teljes bekapcsolását a kerület közlekedési rendszerébe;
•             folytatni kell a szakmailag előkészített északi területi fejlesztést, az új városrész alapjait mielőbb le kell rakni, új lendületet adva ezzel Csepel további fejlődésének;
•             kiemelt feladatként kezelendő a kerület közrendjének, közbiztonságának, köztisztaságának folyamatos javítása;
•             erősíteni szükséges az önkormányzati vezetés lobbi tevékenységét, a kerületi vállalkozók, kis-, közép- és nagyvállalatok hatékonyabb bevonását a kerület fejlesztésébe.
 
Tisztelt testület!
 
A tisztségviselők, a hivatal vezetése nevében köszönöm a kerület fejlődéséért, a csepeliek boldogulásáért végzett munkájukat. Köszönöm személyes munkám támogatását, az elismerő és kritikai megjegyzéseket. Mindannyiunk nevében köszönöm négyéves munkánk támogatását:
 
•             a csepeli embereknek, mindazoknak, akik munkájukkal, a közéleti fórumokon való részvételükkel, javaslataikkal, bírálataikkal hozzájárultak a kerület fejlődéséhez,
•             a polgármesteri hivatal vezetésének és valamennyi munkatársának, köztisztviselőnek és közalkalmazottaknak;
•             az önkormányzat intézményrendszerében dolgozó vezetőknek, közalkalmazottaknak;
•             a kisebbségi önkormányzatok tagjainak;
•             kerületi civil szervezeteknek, egyházi közösségek vezetőinek és tagjainak;
•             a kerületi vállalkozók, kis-, közép- és nagyvállalatok vezetőinek, munkatársainak;
•             a kerület fejlődését segítő, támogató fővárosi, fővárosi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok vezetőinek, dolgozóinak;
 
•             a csepeli média, a Csepel újság, a CSEPP TV, a Helyi Téma, az önkormányzati honlap és a hivatali portál valamennyi munkatársának.
 
A tisztségviselők és a magam nevében kívánok a csepelieknek, a testület tagjainak, a külső szakértőknek, valamennyi jelenlévőnek egészséget, boldogságot és sok sikert a következő évekre. Kívánom, hogy a következő években – bárhova is visz bennünket a sors –, mindannyian tovább szolgálhassuk  Csepel fejlődését, a csepelieket.

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail