Nyomtatás

Ülésezett a Képviselő-testület

Kategória: Archív 2010. november 05. péntek, 10:50

kt_ulesNovember 4-én csütörtök délután tartotta rendkívüli ülését Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete. A Nemzeti Gyásznapon, az ülés kezdete előtt néma főhajtással emlékeztek az 1956 – os forradalom és szabadságharc 54 évvel ezelőtti eseményeire, a szovjet csapatok ostromának kezdetére.

Napirend előtt tettek esküt Németh Szilárd polgármester előtt, azok a külsős bizottsági tagok, akik az alakuló ülésen nem tudtak megjelenni. A napirend elfogadásával, többek között az alábbiakról tárgyalt és döntött a Képviselő – testület.

Először javaslat hangzott el a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására. 20 igenes, egyhangú döntéssel Preiszler Péter rendőr őrmestert és Kelemen József rendőr törzsőrmestert nettó 30 – 30.000 Ft jutalomban részesítette. A két tiszthelyettes október 14 – én egy, több szabályt is súlyosan megszegő gépjárművezető elfogása érdekében kiemelkedő szerepet játszott.

15 igen, 4 nem, 1 tartózkodással hatályon kívül helyezték a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008. (II.21.) Kt. rendeletet. Ábel Attila alpolgármester összefoglalójában elmondta, hogy az előző rendelet nem teremtett valós helyzetet, sokszor fals adatok kerültek leírásra.  Az alpolgármester kiemelte, hamarosan egy új, a fiatal házasok érdekeit jobban érvényesítő rendeletet fogadhat el a testület.

Az 5. napirend Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003 (XI.25.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szólt. A vita végén 16 igen, 2 nem, 2 tartózkodással fogadták el a kerületi honatyák az előterjesztést.

Elfogadta a testület a Tamariska – dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedési javaslatot is.

16 igen, 4 tartózkodással úgy döntöttek a képviselők, hogy elfogadják azt az előterjesztést, amely a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületéből való kilépést jelölte meg.

A napirend 10. pontjában előterjesztés hangzott el az ingyenes, HPV (Humán Papilloma Vírus) elleni védőoltás bevezetésére.  A döntéshozók egyhangúan elfogadták azt a határozati javaslatot, amely a HPV elleni önkéntes védőoltás program részletes szakmai, szervezési, pénzügyi feltételeinek kidolgozását kezdi meg.

Csepeli Hírmondó címmel, havonta 32.000 példányban megjelenő lapot alapított a testület. A 19 igennel, 1 tartózkodással elfogadott javaslat eredményeképpen már december hónap során a postaládákba kerülhet a Csepeli Hírmondó.

A testület november 4-i hatállyal - megköszönve munkáját - visszavonta Viszkievicz Ferenc, a Csepeli Egészségügyi Szolgálat megbízott intézményvezetőjének megbízatását. A döntéssel egyetemben pályázatot ír ki a Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására. Az átmeneti időszakra az intézményvezetői feladatok ellátásával Dr. Juhász Györgyöt bízta meg a testület.

A testület legközelebb - az elfogadott munkarend szerint - 2010. november 25-én ül össze.

Számos napirend részletes vitája megtekinthető november 8-án hétfőn este a Szigetelő című hírműsorban. (CSEPP TV, November 8. 18:05 Szigetelő)

mt_gallery:Ülésezett a Képviselő-testület