Nyomtatás

Felhívás kitüntető címek adományozására

Kategória: Archív 2010. december 02. csütörtök, 10:31
1./ Az 554/2008.(09.18.)Kt. határozattal elfogadott Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Középtávú Sportkoncepciója Intézkedési terv 5/4/3 pontja lehetőséget ad a minden évben a kerületi eredményes sportolók - beleértve a fogyatékkal élő sportolót is - és sportvezetők kitüntetésére és jutalmazására.

Az adományozható kitüntetések, díjak:

„AZ ÉV CSEPELI SPORTOLÓJA” DÍJ
„AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ LEÁNY SPORTOLÓJA” DÍJ
„AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ FIÚ SPORTOLÓJA” DÍJ
„AZ ÉV CSEPELI SPORTVEZETŐJE” DÍJ 

2./ Az „AZ ÉV CSEPELI SPORTOLÓJA” díj adományozható annak a felnőtt korosztályú sportolónak, aki valamely kerületi sportegyesület színeiben kiemelkedő sportteljesítményt ért el sportágában az Európa Bajnokságon, Világbajnokságon (1-6 helyezés), vagy olimpián részt vett. 

3. Az „AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ SPORTOLÓJA” díj adományozható annak az utánpótlás korosztályú leány és fiú sportolónak, aki valamely kerületi sportegyesület színeiben kiemelkedő sportteljesítményt ért el sportágában az Európa Bajnokságon, Világbajnokságon (1-6 helyezés). 

4./ Az „ÉV CSEPELI SPORTVEZETŐJE vagy az ÉV EDZŐJE” a kiemelkedő edzői tevékenységért és jelentős nevelő-oktató munkáért, valamint a sport népszerűsítésért, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben dolgozó személyeknek adható. 

5./ A kitüntető cím évente egyszer osztható, kiosztása minden év decemberében, a sportegyesületi évadzáró értekezlet keretében történik.

A kitüntető cím adományozásával együtt jár:

-         az adományozást tanúsító oklevél
-         pénzjutalom a felnőtt sportolónak, sportvezetőnek
-         tárgyjutalom az utánpótlás korú sportolónak

A pénzjutalom mértéke a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyott összegtől függ, díjanként maximum bruttó 200 000.-Ft.

„AZ ÉV CSEPELI SPORTOLÓJA” kitüntető címeket évente egyszer maximum 4 fő sportoló és az „ÉV CSEPELI SPORTVEZETŐJE” egy fő sportvezető kaphatja meg.

„AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ SPORTOLÓJA” címet évente egy lány és egy fiú versenyzőnek osztható ki.

6./ Az „AZ ÉV CSEPELI SPORTOLÓJA”, „AZ ÉV CSEPELI UTÁNPÓTLÁSKORÚ SPORTOLÓJA” és az „ÉV CSEPELI SPORTVEZETŐJE” kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, állandó bizottságai, a kerület lakosai, a kerületi civil szervezetek, a kerületi sportszervezetek vezetői.

 
A javaslatnak tartalmaznia kell: (letölthető minta)

-         a javasolt személy adatait (név, lakcím, elérhetőség)
-         javaslat rövid indoklását, eredmények


Javaslatokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, OMISÁ Sportirodához kell beküldeni a megadott formanyomtatványon. Cím: 1212. Budapest, Bajcsy Zs. U. 59/a.

Beérkezési határidő: 2010. december 06.

 

7./ A díj adományozásáról az erre az alkalomra felállított bizottság javaslatot tesz a képviselő testületnek. 

A díjazottak személyéről a bizottság javaslata alapján a 2010. december 16-i testületi ülés dönt. 

A díjak átadása 2010. decemberi Évzáró Sportegyesületi elnöki értekezleten történik. 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata