Lakossági fórum

2011. február 16. szerda, 11:41

Kiralyerdei_Muvelodesi_haz_Budapest_Csepel2011. február 22-én 17 órakor Németh Szilárd polgármester lakossági fórumot és tájékoztatót tart a Királyerdei Művelődési Házban (1213 Budapest, Szent István út 230.), melyen az önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási helyzetét ismerteti a csepeli lakosokkal.

Szeretettel, tisztelettel várjuk Önt is! A meghívót innen töltheti le.

gepjarmukTisztelt Építménytulajdonosok és Gépjárműtulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. I. félévi adófizetési kötelezettséget 2011. március 16-ig kell teljesíteni.

A fizetendő összegről szóló értesítéseket és a befizetéshez szükséges csekklapokat posta útján kézbesítjük Önöknek. Az építményadóval kapcsolatosan határozatot is küldünk, mivel 2011. január 1-től az építményadó négyzetméterenkénti éves adótétele 1.150,- Ft-ra változott.

 

Az új adóösszegről szóló határozatot tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni, ezért a címzettnek aláírásával kell igazolni az átvételt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a postás személyesen nem tudta átadni a levelet, és értesítést dobott a levélszekrénybe, abban az esetben szíveskedjenek a postán átvenni a küldeményt.

Ennek azért van jelentősége, mert jogszabályi előírás szerint a hivatalunkhoz „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett határozatot is átvettnek kell tekinteni, és ebben az esetben is a március 16-i esedékességi dátumot kell figyelembe venni a befizetési határidőnél.

A gépjárműadó mértéke a múlt évihez képest nem változott, ezért a 2011. évi adóról szóló értesítéseket átvételi igazolás nélkül a postai levélszekrénybe kézbesítik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy határidőn túli befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Amennyiben a fizetési határidő előtti napokban nem érkezett meg az esedékes építményadóról vagy gépjárműadóról szóló értesítés, abban az esetben 2011. március 16-án, szerdán még ügyfélfogadási időben 8.00-tól 16.30 óráig az Adóügyi Irodán lehet befizetési csekket beszerezni.

 

További tájékoztatás miatt telefonon is szívesen rendelkezésükre állunk:

Építményadó ügyben: 4276-176, ügyintéző: Kőszegi Lajosné.

Gépjárműadó ügyben:

 

A-G betűvel kezdődő magánszemélyek: 4276-179, ügyintéző Pathi Magdolna,

H-Ö betűvel kezdődő magánszemélyek: 4276-197, ügyintéző Tóth Tünde,

P- Z betűvel kezdődő magánszemélyek: 4276-118, ügyintéző Négyesi Jánosné,

Jogi személyek: 4276-140, ügyintéző: Ladányi Imréné.

 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Adóügyi iroda

 

A házasság hete Csepelen

2011. február 15. kedd, 19:13

Február 12-én, szombaton Kispál György plébános és Németh Szilárd polgármester fogadta a nagycsaládosokat.

December folyamán, amikor az első tájékoztatások szóltak arról, hogy a nők 40 éves munkaviszony után nyugdíjba vonulhatnak, melybe a GYES ideje is beleszámít, valamint a gyermekek utáni adókedvezmény igénybevételéről, a csepeli nagycsaládosokban kérdések fogalmazódtak meg. Ezt a plébános úr jelezte a kerület első embere felé, s keresték a találkozás lehetőségét a családokkal, ami ezen a februári napon valósult meg. Ez alkalommal a szülők elmondhatták gondjaikat, megoszthatták tapasztalataikat azt követően, hogy a januári fizetés már a kezükben volt.

Harminc ember élt a lehetőséggel - főként 4-5-6 gyermekes házaspárok - s beszélgetett Kispál Györggyel és Németh Szilárd polgármesterrel a mindennapjaikról, a jövedelmeikben rejlő különbségekről.

A polgármester kérte, hogy minden família, akinek észrevétele, negatív tapasztalata van, azaz kevesebb lett a fizetésük, s ezáltal a család jövedelme, jelezze konkrét adatokkal az önkormányzat felé. (Név, cím, eredeti és lecsökkent jövedelem összege.)

Németh Szilárd elmondta, hogy kiemelten kezeli azokat az incidenseket, melyek során támadást, rablást szenvedtek el a lakosok. Szeretné, ha a károsultak nem pusztán a rendőrségen jeleznék a bűncselekményt, hanem a hivatalnál is bejelentenék azt.

Kispál György plébános február 13-án, a házasság világnapján mindazokat megáldotta, akik az évben kerek házassági évfordulót ünnepelnek. Az ötletet a nagycsaládosok egyik képviselője javasolta.

A Szentmise elején 15 házaspár sorakozott fel az oltár előtt s kérte az áldást. A plébános úgy köszöntötte őket, mint akik esküjükkel „tartósítják” házasságukat. Az áldás után imát vettek át, a házasok „hitvallását”. Az áldást áldomás követte, majd egy pohár somlói juhfark mellett barátságosan elbeszélgettek.

Csepel.hu

Csepel_birkozas_varosa_001Az EU támogatás esetleges elvesztése miatt engedélyezte a hétvégi munkavégzést Csepel Önkormányzatának képviselő-testülete, február 11-én tartott rendkívüli ülésén.

Az érdemi munka megnyitása előtt Hegedűs Csaba a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, olimpiai bajnok köszöntötte a megjelenteket, és adta át Németh Szilárd polgármesternek a „Birkózás Városa” címet. A kerület vezetője meghatottan vette át a díszkeretes oklevelet, ami - szavai szerint- a múlt eredményeinek jár, de a jövőnek szól.

A nem mindennapi elismerést komoly munka követte, hiszen a testület 4 napirendi pont tárgyalását is kitűzte. Elsőként - a csepeli gerincúthoz kapcsolódóan - a burkolatbontások engedélyezéséről szóló rendelet módosításáról döntöttek a kerület képviselői. A gerincút mellett folyó építkezésnél az előző, MSZP-s önkormányzati vezetés engedélyezte a hétvégi munkavégzést, és ennek megfelelően tervezték meg a kivitelezési munkálatokat is. Annak érdekében, hogy a beruházás időben elkészülhessen, elkerülhetetlenné vált a hétvégi munkavégzés engedélyezése, különben 3,7 milliárd forintos támogatástól eshet el a főváros. Ez a kivétel csak a gerincút melletti munkálatokra vonatkozik, a Fidesz által bevezetett módosítás, amely tiltja a hétvégi munkavégzést, minden más esetben érvényben marad. Rövid vitát követően – Gergely István MSZP-s képviselő hozzászólását meghallgatva - a képviselő testület minősített többséggel elfogadta a módosító javaslatot, melyet egyedül az MSZP frakció nem támogatott.

Második napirendi pontként javaslatot terjesztettek elő az Ady lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázat fél évvel történő meghosszabbítására. Az Ady projekt első fordulós sikeres közbeszerzési eljárásának, és a beruházás megvalósításának lezárása után megmaradt források- mintegy - 225 millió forint- lehívhatók, amennyiben a pályázó ennek feltételeit biztosítja. Egy korábbi rendelet értelmében az Ady lakótelep rehabilitációs programjának megvalósítása érdekében az önkormányzat és a Csevak Zrt. között 2009-ben létrejött rehabilitációs megbízási szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzésének feltételeiről szóló szabályok értelmében, a Csevak Zrt. a pályázatban rögzített rendelkezésre álló források lehívását javasolta. A pénz lehívásához szükség van a projekt időtartamának meghosszabbítására, ezért az Önkormányzat képviselő-testületének döntenie kellett a munkavégzés meghosszabbításáról. Németh Szilárd polgármester a szavazást megelőzően hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kerületi vezetés a CSEVAK- al együttműködve eddig 35 millió forintot takarított meg ezen a projekten. A javaslatot, mellyel 35 millió forintot is megtakarított a kerület, egyedül az MSZP frakció nem támogatta.

A harmadik napirendi pontként egy javaslat került a képviselők elé, amely a Csepel kapuja- Szociális célú városrehabilitáció című pályázat akcióterületi tervének elfogadására irányult. Werner Péter, a Csevak Zrt. vezérigazgatója – a javaslat elkészítője - felhívta a figyelmet néhány dokumentációs hiányosságra. Ezért Borbély Lénárd alpolgármester 15 perc szünetet rendelt el, ami alatt Szentecky János MSZP-s képviselő írásban tett fel néhány kérdést a pályázattal kapcsolatban. A rövid szünetet követően Werner Péter megköszönte az írásban feltett kérdéseket, amelyekre szintén írásban válaszol majd, de kiemelte, hogy 25 millió forintot kellett elkölteni csak arra a célra, hogy ez az akcióterületi terv áttekinthetően a képviselők asztalára kerüljön, hiszen az eredeti formájában teljességgel átláthatatlan és rendezetlen volt. Ezt követően a képviselők minden egyes határozati javaslatot ismertetve szavaztak azokról, s mindegyik esetében egyszerű többséggel fogadták el azokat – csak az MSZP frakció nem támogatta őket.

Utolsó napirendi pontként szerepelt az Egyebek kategória, melyben a többi között Tenk András LMP- s képviselő javasolta a Szent Imre téren működő légszennyezettség-mérő helyreállítását. Németh Szilárd maximális egyetértéséről biztosította a felvetést, és több, hitelesített mérőállomás kihelyezését helyezte kilátásba a kerület számos pontján, hiszen fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását a levegő minőségét illetően is.

Csepel.hu

Csepel, a „Birkózás városa”

2011. február 12. szombat, 16:09

A csepeli önkormányzat pénteki képviselő-testületi ülésén ünnepélyes eseményre került sor. Dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke a „Birkózás városa” kitüntető címet adományozta Csepelnek. Méltató köszöntésében szólt személyes élményeiről, visszaemlékezve a csepeli birkózókkal vívott nagy küzdelmeire is.

Kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben számos kiváló csepeli versenyző és edző szerzett dicsőséget a hazájának a nemzetközi porondon.

 

A Csepp TV összeállítása a csepeli birkózókról

Csepel_birkozas_varosa_002Németh Szilárd polgármester válaszában megköszönte az elismerést, amellyel az elmúlt idők eredményeit, a kék-piros birkózók és vezetőik teljesítményét ismerte el a szövetség.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat mindent elkövet majd, hogy dicső múltnak hasonló követői lehessenek a jelenben és a jövőben egyaránt...

Csepp TV - Csepel.hu

Benedek_Ferenc_Nemeth_Szilard_2011Minden idők legeredményesebb magyar öttusa edzőjének születésnapjára gyűltek össze egykori sporttársak, tanítványok, barátok, ismerősök, február 7-én este, a Rákóczi kert épületében. A Csepeli Öttusa és Triatlon Sport Egyesület által szervezett ünnepségen a csepeli sportélet egykori nagyágyúi is tiszteletüket tették.

Az egykori tanítványok közül Balczó András többszörös olimpiai- és világbajnok, Németh Ferenc olimpiai bajnok, Földi László, Sárfalvi Béla, Dobi Lajos, Pécsi Gábor egykori, és Lang Liza jelenlegi szövetségi főtitkár, valamint Hanzély Ákos egyesületi elnök is személyesen köszöntötte a mesteredzőt. Benedek Ferenc anno kadétiskolás éveiben kezdett el öttusázni, és a II. világháború után is kitartott szeretett sportága mellett. Munkája gyümölcseként Csepelen - immáron edzőként - újjászervezte az öttusaszakosztályt. Edzői pályafutása során számtalan világ- és olimpiai bajnokot nevelt, mindezt több mint harminc esztendőn át végezte, példamutató odaadással. Legkiemelkedőbb sikerét az 1960-as római olimpián jegyezte, ahol csapatban két tanítványa (Balczó András és Németh Ferenc) is a dobogó legmagasabb fokára állhatott, Németh egyéniben is legyőzhetetlennek bizonyult. A Feri bácsi versenyzői által összegyűjtött éremkollekció máig egyéni csúcsnak számít, hiszen 4 versenyzője 5 olimpián 10 érmet szerzett, 5 versenyzője pedig 20 világbajnokságon szerepelt és 32 éremmel gazdagította hazánk elismeréseinek számát. Méltán nevezhető minden idők egyik legsikeresebb trénerének.

 

Az ünnepség első szószólója, Németh Ferenc méltatta egykori mesterét, majd egy korabeli fotóval lepte meg a meghatódott edzőt. Ezután Németh Szilárd polgármester mondott beszédet, és megköszönte Hanzély Ákos, valamint Szegi Csaba áldozatos munkáját, akik nélkül valószínűleg már nem létezne Csepelen öttusa. A mikrofont Pálvölgyi Miklós vette át, aki csatlakozott az előtte szólókhoz, majd a Magyar Öttusa Szövetség nevében egy arany kitűzővel jutalmazta az ünnepeltet, majd Hanzély Ákos tartott rövid beszámolót a 65 esztendős csepeli öttusa életéről. Ezt követően filmvetítéssel egybekötött vidám hangulatú ünneplés vette kezdetét, ahol archív felvételek segítségével újra átélhették az 1969-es budapesti világbajnokság izgalmait. Az est zárásaként átadásra került az Év sportolója díj, amelyet ezúttal Kardos Bence nyert el, de elismerésben részesült Ilosvay Bertina, Brázda Gábor, valamint Hliva Katalin is, aki az úszósport oktatásában jeleskedik. Az edzők közül Jakab Ágnest, és Kora Dánielt köszöntötték, valamint Zs. Tóth Annát, az egyesület újdonsült reménysége is kapott az elismerő szavakból. A hátralévő időben mindenki átadta magát a felhőtlen ünneplésnek, miközben sikerült pár szót váltani a mesterrel.

-  Sikerült meglepni Feri bácsit a születésnapi bulival?

- Nagyon hálásan veszem tudomásul, hogy ez a sok remek ember miattam jött el ma este!  Remélem, még néhányszor átélhetek hasonlóan szép dolgokat! Sajnos az öregséget nem nagyon lehet megfékezni, mégis próbálkozom vele!

- Egészen megfiatalodott ma este…

- Köszönöm! Muszáj volt…- mondja nevetve. Ha nem csal az emlékezetem én vagyok a rangidős itt ma, mégis próbálok valamelyest fiatalos lenni.

- Szinte minden jelenlévőhöz fűződik valamilyen emléke.

- Igen, s ez jóleső érzéssel tölt el. Sok tanítványom már ugyancsak benne van a korban, de jó volt látni őket felnőni, sikereikért tenni valamit. Olykor együtt sírni, együtt nevetni velük.

- Beszéljünk kicsit a sportról! Napjainkban is figyelemmel kíséri az öttusa világát?

- Sajnos egyre kevésbé… Nem minden hírforrás jut el hozzám, a lapokat is egyre ritkábban olvasgatom. Kerületi szinten pedig- mivel Csepel külvárosi részében élek- nem nagyon jutnak el hozzám a hírek. Kicsit elvonultam a világtól, de azért élem az életem, próbálok az egészségemre vigyázni, s ebben a családom nagy segítségemre van.

- Mit szól hozzá, hogy Hanzély Ákos elnök úr, és a polgármester is a csepeli sportélet, azon belül is az öttusa feltámasztásáról beszélt?

- A remény megvan, hiszen a dicső múlt remek táptalaja lehet a dolognak. Én egy kicsit aggódom, mert a mai ifjúság körében rettentő nehéz ezt az összetett sportágat ébren tartani, népszerűsíteni. Az a helyzet, hogy talán kevesen is vagyunk hozzá…Féltem az öttusa jövőjét, de reménykedem. Sajnos én már nem tudok ebben annyit segíteni, mint amennyit szeretnék, de a lelkesedés az megvan!

- Hogyan látja az öttusa mai helyzetét?

- Hála az égnek még vannak támogatói, akik szívüket-lelküket kiteszik ezért a sportért. Az meg külön öröm, hogy nemzetközi szinten is még megállják helyüket hazánk legjobbjai. Sajnos- mivel kis ország vagyunk- a válogatási alternatíváink igencsak behatárolódnak, de a lehetőség mindenki számára adott. Ezért is féltem az öttusát, mert sajátossága révén eléggé beszűkülnek a határai, nem mindenhol található uszoda, lovas pálya, esetenként lőtér. Éppen ezért kicsit veszélyeztetettnek érzem a mi sportágunkat.

- Többen is ünnepelnek februárban az egykori nagyok közül. Grosics Gyula 85, míg Szepesi György sportriporter 89-ik évébe lépett.

- Szerencsére vagyunk még páran az egykori nagy generációból, s jó érzés, hogy hozzájuk hasonlóan, rólam sem feledkeztek meg és felköszöntöttek.

- Hogyan telnek mindennapjai?

- Köszönöm kérdésed, jól. Szerencsére Csepel zöldövezetében lakom, így a jó levegőn tudok még a kocogásnak hódolni. Én már itt is maradok a XXI. kerületben, amíg csak lehet, szeretek itt élni.

Az interjút követően sietett vissza asztalához, ahol kedélyesen tovább beszélgetett az őt körülvevő ünneplőkkel. Bizonyosan volt miről diskurálni, hiszen tartalmas életút áll Feri bácsi mögött, amelyből –szerencsére- nekünk, Csepelieknek jutott talán a legtöbb…

Légrádi Gábor – Csepel.hu

2011 - a család és a házasság éve

2011. február 10. csütörtök, 19:17

jegygyrA püspöki konferencia a 2011. évet a Család évének nyilvánította. Döntésük hátterében az a szándék állt, hogy az egyház tanúságot tegyen a hitről és felkeltse az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt.

A szerelmesek napját, a Bálint-napot megelőző 7 napos időszakot a házasság hetének nevezik világszerte. Utolsó napján, február második vasárnapján pedig a házasság világnapját ünnepeljük hazánkban is, a Nagycsaládosok Egyesületének néhány évvel ezelőtti kezdeményezése nyomán.

A világnap szimbóluma egy nőt és férfit jelképező forma, akiket egy szív köt össze. Ez a jelkép magával az élettel egyenlő.

Érzéseink, komoly szándékaink kifejezésére nincs jobb mód, mint házasságot kötni azzal a személlyel, akit életünk párjának gondolunk.

A szomorú valóság azonban az, hogy 2010 első nyolc hónapjában mindössze 25 ezer 257 frigyet kötöttek hazánkban. (Összehasonlításképp: 2005-ben még 41 874 házasságkötést regisztráltak.)

A KSH felméréséből jól kitűnik, évről évre csökken a házasságkötések száma. A legutóbbi, 2010. decemberi adat szerint a házasságkötési arányszám 3,8 ezrelékes értéke 0,2 ezrelékponttal elmaradt az előző évitől.

Bár a statisztikák sajnos azt mutatják, nem népszerű a házasság intézménye, mégis hiszünk benne, hogy a kerületi gyermekek teljes értékű családban nőnek fel és hamarosan a tendencia megfordul; ha úgy tetszik, újra divatba jön az, hogy a párok hivatalosan is összekötik életüket egymással.

Az állam a központi költségvetésből finanszírozott családi pótlékkal, iskoláztatási támogatással segít abban, hogy jó körülmények között nevelkedjenek csemetéink.

A családi pótlék összege egy gyermek esetén 12 200 Ft, kettőnél 13 300 Ft, három vagy többgyermekes család esetén 16 000 Ft gyermekenként.

Házasságban, családban élni rengeteg előnnyel jár, vallja ezt az egyház is. Épp ezért egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát.

Csepelen Kispál György misével egybekötött áldásosztást tart február 13-én, vasárnap a II. Jézus Szíve Plébánián reggel 9 órakor a családosok részére.

Kitzinger Adrienn - Csepel.hu

MTI

Csepel fideszes polgármestere azt szeretné, ha a Csepel SC Alapítvány állami kézbe kerülne.

A Csepel SC Alapítvány állami kézbe vételét sürgeti a kerület fideszes polgármestere, mivel szerinte annak jelenlegi “offshore hátterű tulajdonosai” nem a helyi, illetve fővárosi sportérdekeket szolgálják, hanem “lenyúlják” a rájuk bízott ingatlanvagyont. Németh Szilárd szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: Podolák György szocialista országgyűlési képviselő 2005-2006. között “játszotta át” az alapítványt az “offshore hátterű”, az Indotek csoporthoz tartózó, Cs.sziget Invest Befektető és Termelő Kft.-nek, amelynek kulcsfigurája Jellinek Dániel.

 

A kerület vezetője szerint az új tulajdonosok 8 millió euró értékű jelzálog és vételi jogot jegyeztek be az alapítvány Béke téri stadionjára és központi sporttelepére, valamint a Hollandi úti (Kis-Duna-parti) kajak-kenu-telepre, a CIB Bank Zrt. javára. Kiemelte: jelenleg nem tudni, milyen szerződés képezte a jelzálog és a vételi jog alapját, kik a szerződő felek, a szerződést kik, mikor és milyen felhatalmazás alapján írták alá és miért titkosították. Az alapítvány tulajdonosai egyébként megpróbálták megváltoztatni a szervezet működési célját, s így az már olyan gazdasági tevékenységet is végezhetett volna, mint például az érdekeltségébe tartozó ingatlanok bérbe adása, de ezt a bíróság nem engedte – fűzte hozzá.

Németh Szilárd arra is kitért, hogy Jellinek Dániel és három társa szabálytalanul foglalt helyet az alapítvány kuratóriumában, hiszen “függőségi és érdekeltségi viszonyban” álltak a tulajdonos Cs.sziget Invest társasággal. Csepel polgármestere szerint az ügy megoldását az jelentené, ha a Csepel SC Alapítvány állami tulajdonba kerülne, az önkormányzat pedig egy szerződés keretében használhatná a létesítményeit. Ezt arra hivatkozva lehetne megtenni, hogy az alapítvány nem valósította meg az általa kijelölt célt, vagyis a sportolási lehetőség biztosítását – mutatott rá Németh Szilárd.

Hozzátette: eskütétele utáni első kerületi önkormányzati ülésen felfüggesztették az említett ingatlanok övezeti átsorolását, ugyanis “az elvtársak közösen (…) szerették volna átsorolni a különös sportövezetet, hogy ott egyéb célú fejlesztések is történhessenek”. Németh Szilárd szerint a terület átsorolásával a jelzálog alá vont területek kétharmada beépíthetővé vált volna, így az ingatlanok értéke akár a 10-12 milliárdot forintot is elérhette volna.

Felidézte továbbá, hogy január végén a legfőbb ügyészhez fordult a Csepel SC Alapítvány ügyében, mivel az önkormányzat eddig összesen 733 millió forintos támogatást biztosított az alapítványnak, látható eredmények nélkül. Németh Szilárd megjegyezte továbbá, hogy tevékenysége miatt megpróbálták megfenyegetni, mint mondta “sportolókkal üzentek, hogy ők most már a Fidesz környékén is keresnek valakit, aki esetleg engem elfenekel”. A polgármester úgy fogalmazott, a kerület – “egy-két vén bolsevikot és offshore-lovagot leszámítva” – biztosan mögötte áll ebben a kérdésben.

Forrás: MTI, fórum a témában itt

Szenteczky_levelMíg a csepeli MSZP frakció eddig csak azt állította, hogy ők nem ők, most már nem is emlékeznek rá, hogy volt kábel TV szolgáltatás a párt képviselői irodájában. Szenteczky János pártelnök levélben tiltakozott az ellen, hogy az MSZP-s politikusok szórakozásának árát megtérítsék – írja a Csepel.info.

A csepeli önkormányzat fideszes vezetői továbbra sem tágítanak. Szerintük ideje megtanulnia az MSZP-nek, hogy “a közpénz nem préda, a munka pedig komoly dolog” - idézi a hírblog Borbély Lénárd alpolgármestert.


 

A  hivatalos leltár szerint az elmúlt években 2,3 millió forintot költött a csepeli önkormányzat MSZP-s vezetése pártjuk képviselői irodájának berendezésére – mindezt persze a csepeli adófizetők pénzéből. Míg az akkori ellenzéki képviselők ennek tizedéből meg tudták oldani a munkához és a fogadóórák tartásához szükséges képviselői iroda berendezését, az MSZP-nél a közpénz elköltésének célja inkább a választási kampányok valamint a kényelem és szórakozás környezetének kialakítása lehetett. Legalábbis erősen erre utal, hogy a bútorok mellé televíziót és hozzá kábeltévé-előfizetést, a munkavégzéshez aligha szükséges mikrohullámú sütőt, számítógépeket és monitorokat, magnót, fóliázó-gépet, plakáttartókat, profi fénymásolót és nyomtatót, de még elektromos kenyérvágó gépet is vásároltak.

 

Amikor a csepeli önkormányzat új, fideszes vezetése a képviselői fogadóórákhoz nyilvánvalóan szükségtelen kábel TV előfizetés díját utólag elkérte az MSZP-frakciótól, Borka-Szász Tamás frakcióvezető letagadta, hogy ők ugyanaz az MSZP frakció lennének, mint három hónappal korábban voltak. (Az esetben az a legkínosabb, hogy a korábbi MSZP frakciónak is Borka-Szász Tamás volt a vezetője.) A politikus akkori válaszában kiemelte: „ez a képviselőcsoport nem az a képviselőcsoport, akinek a képviselői irodát az önkormányzat korábban biztosította”.

Míg azonban a csepeli MSZP frakció korábban csak a számla jogosságát vitatta, a párt most már azt állítja, hogy a TV-szolgáltatást nem is vették igénybe. Szenteczky János pártelnök ezt így fogalmazta meg: “a kiszámlázott szolgáltatást (ahogy azt a számlához csatolt fénymásolatok is igazolják) az MSZP Csepeli Szervezete nem vette igénybe, ilyen jellegű szerződéses jogviszony soha nem állt fenn sem a szolgáltatóval (UPC Magyarország Kft.) sem a Csepeli Önkormányzattal.”

Szamla_masolatSzenteczky János pártelnök valóban csatolt fénymásolatokat, azokat azonban nagy valószínűséggel maga sem akarta elolvasni. Az általa bizonyítékként csatolt számlákon ugyanis egyértelműen az MSZP képviselői irodájának címe szerepel. De ha a címet nem ismerte, akkor is csak vissza kellett volna emlékeznie: a 2,3 millió forint közpénzből vásárolt többi kényelmi cikk között bizony ott volt az a TV az irodában, és bizony a legtöbbször be is volt kapcsolva - állítja a Csepel.info.

A Fidesz nem enged

Csepel fideszes vezetése szerint az MSZP éveken keresztül korlátlanul és szégyentelenül szórta a közpénzt Csepelen, amely miatt tavaly éppen hogy sikerült a közvetlen pénzügyi csődöt kikerülni, de jelenleg is rendkívül súlyos a kerület helyzete. A szórakozás díját továbbra is várják az MSZP frakciótól.

- Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy már nem MSZP-s vezetésű önkormányzat van, és az MSZP-nek is meg kell tanulnia, hogy a közpénz nem préda, a képviselői munka pedig komoly dolog. A televíziózás árát azért kell kifizetni, mert az nem a képviselői munka része – nyilatkozta erről Borbély Lénárd alpolgármester.

Forrás és fórum a témában: Csepel.info

Comenius díjátadó ünnepség

2011. február 08. kedd, 21:09

Vasarhelyi_comenius_2011Február 7-én a Csepeli Önkormányzat épületében került sor a Comenius diplomák átadására.

A bolgár, lengyel, német, román, török és angol diákok egy hetet töltöttek Magyarországon, helyi családoknál. Morovik Attila alpolgármester úr köszöntötte a diákokat és a pedagógusokat, valamint a szervezőket ebből az alkalomból. Elmondta, a kerületben 76.000 emberre 17 általános és 7 középiskola jut, s az oktatás ahhoz igazodva alakult ki, hogy Csepel „munkáskerület”. Beszélt a testvérvárosokról: Nagyszalontáról és Vámosgálfalváról is, majd átadták a stafétabotot jelképező rózsaszálat Lengyelországnak.

Az „élethosszig tartó tanulás” harmadik állomása volt a XXI. kerületi Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola. Ezt megelőzően a fiatalok és tanáraik az uniós pályázat keretében Romániába és Bulgáriába utaztak.

A külföldi diákok Csepelen eltöltött hete igen mozgalmas volt, mondta el egy szállásadó magyar lány a Csepel.hu-nak az ünnepségen. Az adott héten a fogadó családok gyerekeinek nem volt tanítás, kötelező és szabadon választott programokon vettek részt a cserediákokkal.

A szakmai események több helyszínen zajlottak, többek között a Pedagógia Intézetben is végighallgattak három előadást. Jártak Pannonhalmán, a budapesti Operaházban, valamint a Csodák Palotáját is megtekintették a Millenárison. A hétvégét mindenki a befogadó családdal töltötte. Moziba, kávézni mentek a fiatalok, megmutatták a külföldi tanulóknak, mivel töltik a szabadidejüket.

A következő állomás Dąbrowa Górnicza városa lesz, ahová a magyar fiatalok Szobotin Andrea kíséretében utaznak.

Csepel.hu

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail