Tóth Mihály polgármester ciklust záró beszéde

2010. szeptember 23. csütörtök, 20:43
toth_mihalyA Csepeli Önkormányzat 2006. október 16-án megalakult Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án tartotta meg utolsó ülését a Szent Imre téri polgármesteri hivatalban.
 
A képviselők munkájáról a Csepp TV  hétfőn a Szigetelő című hírműsorban számol be, a döntéseket, a vita fontosabb elemeit a Csepel újság fogja ismertetni.
 
Tóth Mihály, Csepel polgármestere, aki 1994 decembere óta tölti be ezt a tisztséget,  a most befejeződő négy éves ciklus zárásaként a következő szavakkal búcsúzott a csepeliektől és a képviselőtestülettől:
 
 
 

  
Tisztelt Csepeliek!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves megjelentek, érdeklődők!
 
A jelenlegi képviselő-testület megalakulása, 2006. október 16. óta 1437 nap telt el. Ez alatt 49 képviselő ülést tartottunk – ez a mai az ötvenedik. 1232 írásos előterjesztést tárgyaltunk meg, azaz testületi ülésenként több mint 25-öt. Közel 150 rendeletet alkottunk, és 3028 határozatot fogadtunk el. A testület által létrehozott bizottságok ülésein további 5762 határozat született.
 
Munkánk nyilvános volt,
•             A testületi előterjesztéseket az érdeklődők a honlapon megtekinthették,
•             A testületi ülésekről készült tv felvételek a CSEPP TV-ben megtekinthetőek, a jegyzőkönyvek a honlapon olvashatók voltak,
•             munkánk nyilvánosságával kapcsolatosan az ország majd 3200 helyi önkormányzatot vizsgáló szervezet az első 20 között említette meg önkormányzatunkat. Ebben meghatározó szerepet töltött be a Csepel újság, a CSEPP TV, az önkormányzat portálja és honlapja, illetve az ezeket működtető munkatársaink munkája.
 
A testületi üléseken biztosítva volt a demokratikus vita, illetve az előterjesztett írásos javaslatok korrekt, nyílt megvitatásának lehetősége. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek tapasztalatait elemezve elmondható, hogy testület tagjai éltek is demokratikus jogaikkal.
 
A megtárgyalt témák, a hozott rendeletek, határozatok átölelték az élet minden területét, a születéstől a halálig, a gyámügyi kérdésektől a nyugdíjasokat foglalkoztató kérdésekig, a pár ezer forintos karbantartási feladattól, a milliárdos fejlesztésekig. Ez utóbbi témában ritkán alakult ki egyetértés a testületben működő frakciók között, csakúgy mint az éves költségvetési javaslatok vonatkozásában. Üde színfoltként említhetem, hogy viszonylag sokszor jutottunk megegyezésre, kompromisszumra, a kerületért dolgozó csepeliek elismerésében: 11 fő csepeli kapott díszpolgári címet, 32-en részesültek Csepelért Díjban, míg 8-an Csepeli Nívódíjat kaptak. A tavaly alapított Kolonics György Sport Érdemérmet 1 fő kapta meg. Had emeljek ki önkényesen közülük néhányat, mint akik az elmúlt időszakban is sokat tettek Csepelért: dr. Bolla Dezső, dr. Beliczay Pavlik István, Cser Károlyné, Csizmadia Károly, Ludasi Róbert, Moczó Istvánné, Nagy József, Prodán Gábor, Purzsás Mária, Tóth Ferencné, Takács József.
 
Működésünk négy esztendeje alatt jelentős fejlődés, változás ment végbe kerületünkben. Soha ennyi összeget nem fordítottunk, a képviselő-testület döntései alapján, közel 9 milliárdot, Csepel fejlesztésére, intézményrendszerünk felújítására. Természetesen segítették a kerület fejlődését a Fővárosi Önkormányzat – a várnál jóval kevesebb, de mégis megvalósult beruházásai; vagy a csepeliek építkezései; az egyéni vállalkozók beruházásai; a kis- közép és nagyvállalatok fejlesztései. Támogatták a kerület fejlesztéséért, az itt élő emberek boldogulásáért végzett munkánkat a kerületi egyházak, civil szervezetek. A képviselő-testület ezen szervezetek fejlődéséhez, működésük biztosításához, a négy esztendő alatt, több mint 300 millió forinttal járult hozzá. Természetesen voltak kudarcok sikertelen programok, meg nem valósult célkitűzések, tervek is. Sok kérdésben született előremutató, a kerület további fejlődését meghatározó helyi önkormányzati vagy fővárosi, kormányzati döntés. Gondolok például a kerület teljes csatornázására, az elkerülő út megépítésének előkészítésére; Ófalu szabályozási tervének elfogadására vagy a testület által elfogadott, előkészített 3 milliárdos fejlesztési csomagra. A ciklus végére előkészítettük a kerület további fejlesztését.
 
És itt nem kerülhetem meg, hogy ne szóljak az önkormányzat vagyoni helyzetéről, gazdálkodásának alapkérdéseiről.
 
Szeptember 2-án nyilvánosságra hoztuk az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről készült beszámolót. Az éves költségvetési terveket a testület – a könyvvizsgáló véleményének ismeretében – rendre elfogadta, csakúgy, mint a végrehajtásukról szóló beszámolókat. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét bemutató beszámolót a mai testületi ülésen fogadtuk el. A testület tagjai a napokban megkapták az északi terület egy részének értékesítéséből befolyt összeg eddigi felhasználásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat vezetése szerint a következő évek működési feltételeihez, a fejlesztési elképzelésekhez a szükséges pénzügyi feltételek egyrészt biztosítottak, másrészt megteremthetők.
 
A Polgármesteri Hivatal vezetői és munkatársai ezalatt az évek alatt sok segítséget adtak a képviselő-testület munkájához. Munkájukat a testületi ülések kereteiben kevés kritika érte, és a lakossági közvélemény-kutatások is növekvő elismerést igazoltak vissza. Természetesen ismerjük – a POHI vezetői is ismerik – a munkájukkal, a hatósági tevékenységgel kapcsolatos negatív észrevételeket. Készek változtatni, megfelelni az egyre növekvő elvárásoknak, követelményeknek.
 
Az önkormányzat képviselő-testülete munkájának, a kerület fejlődéséhez való hozzájárulásának értékelését, rövid távon a választópolgár, hosszabb távon az utókor végzi majd el. Az új polgármester és képviselő-testület feladata azonban jól behatárolható:
 
•             folytatni kell a kerület fejlesztését, teljessé kell tenni a kerület csatornázottságát, szilárd útburkolattal való ellátottságát;
•             folytatni kell a kerület megindult infrastrukturális fejlesztését, a gyári úthálózat teljes bekapcsolását a kerület közlekedési rendszerébe;
•             folytatni kell a szakmailag előkészített északi területi fejlesztést, az új városrész alapjait mielőbb le kell rakni, új lendületet adva ezzel Csepel további fejlődésének;
•             kiemelt feladatként kezelendő a kerület közrendjének, közbiztonságának, köztisztaságának folyamatos javítása;
•             erősíteni szükséges az önkormányzati vezetés lobbi tevékenységét, a kerületi vállalkozók, kis-, közép- és nagyvállalatok hatékonyabb bevonását a kerület fejlesztésébe.
 
Tisztelt testület!
 
A tisztségviselők, a hivatal vezetése nevében köszönöm a kerület fejlődéséért, a csepeliek boldogulásáért végzett munkájukat. Köszönöm személyes munkám támogatását, az elismerő és kritikai megjegyzéseket. Mindannyiunk nevében köszönöm négyéves munkánk támogatását:
 
•             a csepeli embereknek, mindazoknak, akik munkájukkal, a közéleti fórumokon való részvételükkel, javaslataikkal, bírálataikkal hozzájárultak a kerület fejlődéséhez,
•             a polgármesteri hivatal vezetésének és valamennyi munkatársának, köztisztviselőnek és közalkalmazottaknak;
•             az önkormányzat intézményrendszerében dolgozó vezetőknek, közalkalmazottaknak;
•             a kisebbségi önkormányzatok tagjainak;
•             kerületi civil szervezeteknek, egyházi közösségek vezetőinek és tagjainak;
•             a kerületi vállalkozók, kis-, közép- és nagyvállalatok vezetőinek, munkatársainak;
•             a kerület fejlődését segítő, támogató fővárosi, fővárosi szervezetek, intézmények, gazdasági társaságok vezetőinek, dolgozóinak;
 
•             a csepeli média, a Csepel újság, a CSEPP TV, a Helyi Téma, az önkormányzati honlap és a hivatali portál valamennyi munkatársának.
 
A tisztségviselők és a magam nevében kívánok a csepelieknek, a testület tagjainak, a külső szakértőknek, valamennyi jelenlévőnek egészséget, boldogságot és sok sikert a következő évekre. Kívánom, hogy a következő években – bárhova is visz bennünket a sors –, mindannyian tovább szolgálhassuk  Csepel fejlődését, a csepelieket.

bilincsKorábban (augusztus 25-én, a BRFK aznapi tájékoztatása  alapján) már beszámoltunk arról, hogy a BRKK Gazdaságvédelmi Főosztálya befejezte a nyomozást a Deme Gábor és K. Ildikó ellen sikkasztás bűntett, csalás bűntett és magánokirat-hamisítás vétség miatt folyamatban levő büntetőeljárásban.

Szeptember 21.-ei fejlemény:  bűnszövetségben elkövetett sikkasztás miatt vádat emelt az ügyészség a csepeli kettős gyilkossági ügyben bűnsegédként vádolt Deme Gábor gazdasági igazgató és élettársa, K. Ildikó ellen – adta hírül a Magyar Távirati Iroda a Magyar Hírlap írása alapján. Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a lapnak elmondta: az ügyben a budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi ügyészség járt el. A vádirat szerint a két érintett jelentős értékre, folytatólagosan, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett sikkasztás és magánokirat-hamisítás miatt vonható felelősségre.

Éjféli HÉV-baleset

2010. szeptember 14. kedd, 22:52
kekfenySúlyos sérüléseket szenvedett az a kerékpáros férfi, akit Csepelen gázolt el a HÉV a Karácsony Sándor utcánál - tájékoztatta az MTI-t szeptember 14-én a BRFK sajtóügyeletese.
A nem sokkal hétfő éjfél előtt történt balesetről Sass Oszkár azt mondta: a Boráros tér felől Csepelre tartó szerelvény ütötte el a férfit. A baleset körülményeinek vizsgálatát megkezdték, a férfit kórházba szállítják - tette hozzá.
valasztasKattintson, így megtudhatja, kik A CSEPELI POLGÁRMESTER-JELÖLTEK és az összes jelölt Csepel 14 egyéni választókerületében, választókerületenként:
 
1., 2., 3., 4., 5.,6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14
 
 
A 2010. október 3.-ai önkormányzati választáson az lehet polgármester-jelölt , képviselő-jelölt, aki szeptember 3-án 16 óráig összegyűjtötte és a Helyi Választási Irodán leadta a törvényben meghatározott számú jelölő cédulát, és akit a Helyi Választási Bizottság a határozatával nyilvántartásba vett. A választással kapcsolatos csepeli információk és a HVB határozatai teljes egészében kattintás után ITT TEKINTHETŐK MEG.
 
Országos információk, jogi tudni valók ITT OLVASHATÓK

Csepel Kapuja

2010. szeptember 06. hétfő, 09:41
csepelkapujaNagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük: az önkormányzat által pályázott, 2010. május 10-én benyújtásra került „CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program” elnevezésű új városrehabilitációs pályázat 1. fordulós dokumentációját. 2010. augusztus 18-án a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője előzetesen támogatásra érdemesnek ítélte!
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül meghirdetett pályázati programban szociális célú városrehabilitáció valósítható meg, melyben egyrészt ipari technológiával készült lakóépületek korszerűsítése, másrészt a szegregáció veszélyével érintett társadalmi rétegek megszólítása lehetséges. Az önkormányzat mint pályázó, 10 konzorciumi partner bevonásával többek között 6 ipari technológiával épült lakóház energia-megtakarítást célzó korszerűsítését, illetve a területen élő gyermek és fiatal korosztály számára szociális-társadalmi programok létrehozását tűzte ki célul.
Az épületek korszerűsítése több mint 800 lakást érint. A tervezett projekt támogatási intenzitása 76,8 %. Ez azt jelenti, hogy a teljes költségvetés több, mint 1 milliárd forintjából az Unió támogatása 813 millió forint összegű lehet. Ebből Csepel önkormányzata csaknem 170 millió forint, a részt vevő lakóházak pedig összesen 77 millió forint önrész biztosítását vállalják.

A hatóságtól kapott előzetes támogatói döntés értelmében az önkormányzatnak a pályázat fejlesztésére, és végleges (2. körös) döntésre való előkészítésére nyílik lehetősége.  Amennyiben a pályázat véglegesen is támogatást nyer, akkor a megvalósítás 2011. második felében kezdődhet.

Elhunyt Csizmadia Károly

2010. augusztus 16. hétfő, 11:26
A gyászoló család tájékoztatása szerint életének 82. évében, hosszan tartó súlyos betegség után – augusztus 15-én –, elhunyt Csizmadia Károly, Csepel volt fideszes önkormányzati képviselője, a Csepelért díj, valamint a Csepeli Nívódíj kitüntetettje.
 
Csizmadia Károly több mint 60 éve élt Csepelen. Az egykori  Csepel Művekben kezdett dolgozni, volt kifutó, idomszerész, mérnök. Osztályvezető-helyettesként vonult nyugdíjba. A rendszerváltást követően, 1990. és 2006. között a Csepeli Önkormányzat fideszes képviselőjeként végzett elismerésre méltó munkát, miközben lelkes patriótaként, több civil szervezet aktív tagjaként, vezetőjeként rendkívül sokat tett Csepel hagyományainak, értékeinek megőrzéséért. Munkásságát a képviselő-testület 1999-ben Csepelért Díjjal, 2008-ban pedig Csepeli Nívódíj kitüntetéssel ismerte el.
Temetéséről később történik intézkedés.
 
Tóth Mihály, Csepel polgármestere őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak Csizmadia Károly elhunyta miatt.
 
"A Fidesz Csepeli Szervezete Csizmadia Károlyt saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrzi." -olvaható abban a gyászközleményben, amelyet Ábel Attila, Borbély Lénárd és Németh Szilárd írt alá. A gyászközlemény szó szerinti szövege a következő:


Gyászközlemény
 
Elhunyt Csizmadia Károly,
a Fidesz Csepeli Szervezetének alapító tagja
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Csepeli Szervezete mély megrendüléssel értesült, hogy Csizmadia Károly, a Fidesz csepeli alapító tagja, aki 16 évig dolgozott önkormányzati képviselőként, 2010. augusztus 15-én, hosszú betegsége után eltávozott közülünk.
 
Szeretett feleségének, gyerekeinek és unokáinak őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki.
 
A Fidesz Csepeli Szervezete Csizmadia Károlyt saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük.
 
 Hiányozni fogsz Karcsi bácsi!
 
 
Budapest, 2010. augusztus 16.
 
 
 
Németh Szilárd                                    Ábel Attila                       Borbély Lénárd
országgyűlési képviselő           Fidesz csepeli elnöke           országgyűlési képviselő

 


Az egykori klub- és sporttársaktól arról kaptunk tájékoztatást, hogy Cuhorka Csaba, az 1988/89-es évadban bajnokságot nyert Csepel SC kosárlabda csapatának tagja 2010. július 15-én, 50 éves korában elhunyt.
 
Cuhorka Csabát2010. július 30-án, pénteken 13 órakor  Gödön, az Új Köztemetőben helyezték végső nyugalomra.

Hőségriasztás: harmadik fokozat!

2010. július 14. szerda, 13:06
hosegAz Országos Meteorológia Szolgálattól kapott meteorológiai előrejelzési adatok alapján az Országos Tiszti Főorvos Asszony Hőségriasztás III. fokozatát rendelte el: 2010. július 14.-étől 2010. július 18-ig.

Dr. Kicsi Jenő, XXI. kerületi tisztifőorvos július 12-én még arról adott tájékoztatást, hogy az országos tiszti főorvos mától, hétfőn a hőségriasztás 2. fokozatát rendelte el.

A önkormányzat vezetői változatlanul arról tájékoztatják a csepeli lakosságot, hogy a rendkívüli meleg időjárásra való tekintettel a Csepeli Polgármesteri Hivatalban (Szent Imre tér 10.) és Csepeli Szakrendelő Intézetben (Áruház tér 8) hűtött ivóvíz kapható ingyenesen. Dr. Kicsi Jenő javasolja, hogy a kánikulában mindenki vegye figyelembe az orvosi ajánlásokat

Fáklyás evezés Kolonics György emlékére

2010. július 14. szerda, 13:02
Kolonics GyörgyKÉPRIPORT A MEGEMLÉKEZÉSRŐL 2010. Július 15-én, csütörtökön volt két éve annak, hogy meghalt Kolonics György, kétszeres olimpiai bajnok, a hazai és a nemzetközi kenusport kiemelkedő alakja. A tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló sportember tiszteletére - csakúgy, mint tavaly - fáklyás emlékevezést tarttottak a Csepelen, a Kis-Dunán. Az eseményről a stop.hu internetes portál készített fotóriportot.
 
A stop.hu képriportja és tudósítása innen letölthető
BilincsbenA Fővárosi Bíróság 2010. július 8.-ai döntése szerint szeptember 9-ig, további két hónappal meghosszabbították Kun Tamás és Deme Gábor előzetes letartóztatását, amit a tavaly téli csepeli kettős gyilkosság után, kettőjük elfogását követően rendeltek el.
 
Pontosan másfél éve annak, hogy kettős gyilkosság történt Csepelen. 2009. január 7-én a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában meggyilkolták Takács József igazgatót, és helyettesét, Papp Lászlót. Az igazgatóhelyettes zsebében elrejtett magnó rögzítette az eseményeket, így rövid időn belül kiderült, hogy  Kun Tamás, az iskola biztonsági őre volt az, aki lelőtte Takács Józsefet és Papp Lászlót.
 
A nyomozással kapcsolatos legfrissebb eseményről a Népszabadság munkatársa, Fekete Gy. Attila számolt be.
E szerint panasszal fordult a  Fővárosi főügyészséghez dr. Ruttner György, Deme Gábor védője, miután a rendőrség az ügyvéd  kifejezett kérésére sem volt hajlandó tisztázni, miért nem volt elég másfél év annak tisztázására, hogy pontosan milyen fegyverrel követték el a bűncselekményt.
 
A másfél éve történt csepeli kettősgyilkosság ügyében Ruttner György, az egyik gyanúsított, Deme Gábor védője, még mindig választ vár arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen milyen fegyverből is adták le a halálos lövéseket?

Emlékeztetőül: 2009. január 7-én a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában meggyilkolták Takács József igazgatót, és egyik helyettesét, Papp Lászlót. Az iskola biztonsági őrként is foglalkoztatott pedellusa, Kun Tamás, aki - mint a helyszínre érkező rendőröknek elmondta, maga is megsérült a lövöldözésben - az iskola egyik volt diákját nevezte meg támadóként. Csakhogy egy, az igazgatóhelyettes zsebében elrejtett magnó rögzítette az eseményeket, így rövid időn belül kiderült, hogy éppen Kun volt az, aki lelőtte Takácsot és Pappot.

A rendőrség a hangfelvétel alapján rövid időn belül rekonstruálta a bűncselekményt. Így derült ki, hogy a kivégzésszerű kettősgyilkosság előtt Kun Tamás és Takács József másik helyettese, Deme Gábor azért találkoztak az igazgatóval, mert Takács fel akart mondani Demének. Azt, hogy Kun miért volt jelen a megbeszélésen, máig nem derült ki.

Demének viszont azért kellett mennie, mert az igazgató számos bizonyítékot talált arra, hogy gazdasági ügyekért felelős helyettese pénzügyi visszaéléseket, bűncselekményeket követett el. Emiatt is ellene nyomoz a rendőrség. Kimondatlanul is azt feltételezik, hogy ok okozati összefüggés lehet a gyilkosság és Deme állítólagos pénzügy machinációi között.

A rendőrség már a gyilkosság másnapján nyilvánosságra hozta, hogy a bűntényt egy, egyébként a rendőrségnél is rendszeresített, PA-63-as típusú fegyverrel követték el. Hónapokkal később az igazságügyi fegyverszakértő azonban azt írta szakvéleményében, hogy a gyilkos fegyver egy 9 milliméteres Browning Short AP-9 típusú pisztoly volt, amelyet - feltehetőleg házilagos körülmények között - többször átalakítottak, többek között kicserélték a csövét is.

Ruttnert meglepte a szakvélemény, mivel korábban valamennyi rendőrségi dokumentumban, és két bírósági határozatban is az állt, hogy a gyilkos fegyver egy PA-63-as volt. „Hogy fordulhat elő, hogy a különböző iratokban más-más típusú fegyver szerepel az elkövetés eszközeként? Mikor cserélték ki a fegyver csövét, a gyilkosság előtt, vagy már azt követően?

Ilyen és hasonló kérdéseket tett fel Ruttner a BRFK-nak és a szakértőnek, indítványát azonban a rendőrség elutasította.

A BRFK szerint valószínűleg az elsődleges adatok voltak téveseket, azaz, aki a helyszínen azonosította a fegyvert, tévedett annak típusát illetően. (A két fegyver amúgy tényleg nagyban hasonlít egymásra, ha nem vizsgálják meg alaposabban, úgy még a gyakorlott fegyverkezelők is összekeverhetik őket.)

Miután kérését a BRFK - mint Ruttner lapunknak fogalmazott - érdemi válasz nélkül lesöpörte az asztalról, Ruttner panaszt jelentett be a Fővárosi Főügyészségen. Lapunknak azt mondta, ha másfél év után derült ki, hogy tévedett a nyomozóhatóság a gyilkos fegyver típusával kapcsolatban, ki tudja mi mindenben nem tévedett még?

- Az ügyben eddig is számos ellentmondásra bukkantunk, amelyeket nem oldott fel, sőt, meg sem kísérelt feloldani a nyomozó hatóság - fogalmazott -, legalább azt tisztázzuk már, másfél évvel a bűntény után „miért,  vagy mitől változott meg a gyilkos fegyver"?

Népszabadság, Fekete Gy. Attila


   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail