Nyomtatás

Tájékoztató a közigazgatási perek és kapcsolódó jogorvoslati eljárások új bírósági fórumrendszeréről

Kategória: Egyéb 2020. március 12. csütörtök, 08:39

fovarosi torvenyszekTájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. április 1-jével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.
A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) fog eljárni, melyek regionális illetékességgel rendelkeznek (ld. az illetékességi térkép).


A bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra alkalmas összekötése folyamatos, már 184 ponton biztosított, ezek között a közigazgatási perben eljáró törvényszékeken a közigazgatási perben tartott tárgyaláson megjelenés – a regionalitás ellenére – nagyobb idő- és költségigénnyel nem jár, ha a felek a távmeghallgatási rendszer használatát igénylik.


A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl. a vízum és hontalansági ügyek. A Fővárosi Törvényszéknek a kizárólagos illetékességébe tartozó, a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányzati főhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, az egyes köztestületek (kamarai) felügyeleti és belső ügyeivel összefüggő, továbbá a minősített adatok megismerésével és Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perekben a jogi képviselet kötelező marad.


A Kúria a közigazgatási perekben a törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és egyes ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el, más esetben felülvizsgálati (rendkívüli jogorvoslati) fórum.
Közigazgatási perben 2020. március 15. napját követő időpontra - az ügyek átadására tekintettel az átadó bíróságon - tárgyalási határnap nem tűzhető.
A hatásköri változásokat a bíróságok a törvény átmeneti rendelkezéseinek betartásával kezelik, a folyamatban lévő ügyekben külön tájékoztatást adva.
A közigazgatási szervek döntéseivel (határozatok és egyes végzések) szemben a per megindítására szolgáló keresetlevelet annál a közigazgatási szervnél kell benyújtani, amely azt meghozta, kivéve, ha az a közigazgatási eljárásban a fellebbezés folytán eljárt másodfokú közigazgatási szerv, mert ez esetben az első fokon eljárt szervnél. A keresetlevél közigazgatási szervnél történő benyújtásáról a támadott határozatból is tájékoztatást kaphat. Amennyiben az Ön ügyében a közigazgatási eljárásban első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy megyei (fővárosi) kormányhivatal járt el, úgy a keresetlevél elektronikus előterjesztésére az IKR rendszer használatával van lehetőség.

A közigazgatási per megindításához a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban [6/2019. (III. 18.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon szerkeszthető formában is elérhető.