Sajtóközlemény: Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében

Kategória: Fejlesztések 2018. július 03. kedd, 09:47

kertvarosiBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gondozásában felújítási és bővítési munkálatok indulnak a Csepeli Kertvárosi Bölcsődében, amely során 36 új bölcsődei férőhely létesül, emellett 130 férőhely megújul. A 307,6 millió Ft európai uniós támogatással valósulhat meg a fejlesztés.

Napjaink egyik kiemelt célkitűzése a népességfogyás lassítása, megállítása, ezzel együtt a népszaporulat javítása a gyermeket vállaló családok komplex segítésével. Ennek egyik pilléreként a CSOK az otthonteremtést segíti, a GYED támogatja a kisgyermekes családok anyagi stabilitását, mellette a GYED extra bevezetése jelentős ösztönző a minél korábbi visszatérésre a munka világába. Mindezekből fakadóan mind többen igénylik a bölcsődei ellátást. A csepeli bölcsődék 446 férőhelye évek óta 100%-os kapacitás kihasználtsággal működik, emellett a bölcsődébe jelentkező gyermekek több mint 10%-a várólistán tartózkodik.

A beruházás célja a Csepelen rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyszám bővítése, ezáltal a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása. A férőhelybővítés megoldást jelent a 0-3 éves korosztály napközbeni ellátásának biztosítására. Ennek során a Csepel Kertvárosi Bölcsőde intézményt egy külön épületszárnnyal bővítjük, a tervezett bővítményben egy nevelési-gondozási egységet alakítunk ki, amelyhez 3 gyerekszobát építünk a szükséges helyiségekkel. Az egész intézmény kiszolgálásához tervezünk még egy sószobát és egy mozgásfejlesztő szobát is, az azokhoz feltétlenül szükségesnek tartott kiszolgáló helyiségekkel együtt. A bővítményt a hátsókertben építjük, viszonylag messze a meglévő épülettől, így a két szárny közötti játszóudvar megmaradhat.

Az eszközbeszerzés során az új épületrészhez szükséges berendezéseket kívánjuk beszerezni a projekt keretében, illetve az egységes színvonalú szolgáltatás garantálása érdekében cserélni kívánjuk a meglévő bölcsőde elhasználódott eszközeit is. A napközbeni ellátáshoz és a kényelmes, barátságos környezet kialakításához szükséges feltételek megteremtése a cél. További szempont a 0-3 éves korú gyermekek játéktevékenységi szintjének megfelelő bel- és kültéri játszóeszközök beszerzése, amely kis- és nagy mozgásukra, reflektív érzékelésükre, alapvető készségeik fejlesztésére, kreativitásukra egyaránt pozitív hatással van. A speciális játékok használatával a kisgyermekek képességeinek fejlesztésére, önállóságuk biztosítására, az őket körülvevő világ megismerésére helyeződik a hangsúly.

Utoljára frissítve: 2018. július 03. kedd, 10:00