140 új munkaerő felvétele a kerületben

2011. március 01. kedd, 10:11

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program célja munkalehetőséget biztosítani minél több munkára képes és kész aktív korú, szociálisan rászoruló embernek.

Az első két hónapban az önkormányzat 108 fő 8 órás foglalkoztatását finanszírozta. Ez márciustól változik, kezdetét veszi a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program. E célból 2011. február 28-án az önkormányzat épületében került sor a pályázattal kapcsolatos tájékoztatóra. Az eseményen az alpolgármester, Morovik Attila és szakemberek mellett jelen voltak az ágazat- és intézményvezetők, valamint a Csevak (a program kerületi „gazdája”) képviselői. A találkozó célja az volt, hogy mindenki választ kapjon esetleges kérdéseire, hiszen az új rendszer március 1-jével veszi kezdetét. A pályázat 95%-os támogatást élvez, a fennmaradó 5%-ot az önkormányzat finanszírozza.

Rövid idejű, azaz 4 órás munkára 114, 8 órásra 26 főt keresnek jelenleg a kerületben a pályázat keretein belül, mely június 30-ig tart. Amennyiben a kiközvetített ember alkalmas a posztra, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően az intézmény köt vele munkaszerződést, ő lesz a foglalkoztatója. A próbaidő minimum 30, maximum 90 nap. Ez alatt az idő alatt indoklás nélkül bármelyik fél felbonthatja a szerződést.

A munkaidő rugalmas, hiszen a cél az, hogy hatékony munkavégzés történjen. A lényeg, hogy az előírt napi óraszámot mindenki ledolgozza.

Fontos tudni, hogy aki részt vesz a programban, például két hónapot dolgozik (ez a minimum), újra nem kerülhet be, hogy másnak is biztosíthassanak munkalehetőséget. A foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyv hatálya alá esnek, így minden olyan jog megilleti őket, mint egy alkalmazottat.

Aki élni szeretne a lehetőséggel, jelentkezzen a kirendelt munkaügyi központnál!

 

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

A Polgári Védelem Világnapja

2011. február 28. hétfő, 16:02

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972-es megalakulásának állít emléket a Polgári Védelem Világnapja. Hazánkban a magyar légoltalom és hivatásos polgári védelem születésnapjára is ekkor szokás visszagondolni.

A polgári védelem napjainkban elsősorban nem a háborús körülmények közötti tennivalókra készül fel, hanem a polgári lakosság mentésére (kitelepítésére, védőfelszereléssel való ellátására) egy esetleges katasztrófa vagy terrortámadás esetén.

 

Az Országgyűlés 1996 áprilisában fogadta el a polgári védelemről szóló törvényt. 2000-ben közös irányítás - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - alá került a polgári védelem és a tűzoltóság.

Idén sajnálatos apropója is van ennek a napnak. 2011. március 1-jén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tudományos Akadémia közös szervezésében rendezik meg a "Vörösiszap katasztrófa: következmények és tapasztalatok" című szakmai konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

A Polgári Védelem Világnapja alkalmából hétfőn bemutatták Csepelen azt a korabeli légoltalmi vezetői pontot, melyet múzeumként és oktatási központként szeretnének tovább működtetni.

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

Ingyen köthetnek házasságot Csepelen

2011. február 28. hétfő, 11:56

hazassagAz 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A paragrafusa 2011. január 1-jei hatállyal új bekezdésekkel egészült ki. A helyi önkormányzatnak rendeletet kellett alkotnia a házasságkötés munkaidőn kívüli vagy nem hivatalban történő bejegyzése esetén fizetendő díjakról, szabályokról. A rendelet elfogadása a február 25-i képviselő-testületi ülésén megtörtént. A csepeli MSZP nem támogatta a javaslatot.

Az önkormányzat azért döntött e gesztus mellett, mert támogatni kívánják a családokat a fennálló nehéz helyzetben is. A házasság olyan alapvető intézménye a társadalomnak, amelynek szerepét erősíteni kell.

A 2010-es évben Csepelen 193 házasságkötést regisztráltak. Az önkormányzat bízik benne, idén ez a szám magasabb lesz.

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

Bercsik_Karoly_testuleti_2011_februarÉlénk vita után a csepeli önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az idei költségvetést, amely jelentős mértékben – több mint egymilliárd forinttal - visszaszorítja a hiányt, amivel biztosítható a fenntartható gazdálkodás. Az ellenzéki MSZP nem fogadta el a költségvetési előterjesztést. A szocialisták leszavazták az ingyenes házasságkötést, az infláció alatti lakásbérleti-díj rendezést és a szociális lakáspályázatokat lehetővé tevő rendeleteket is.

Bercsik Károly (Fidesz), a gyanús lakáskiutalásokkal foglalkozó ad-hoc bizottság elnöke beszámolt a testület vizsgálódásairól. Megállapították, hogy a korábbi önkormányzat számos alkalommal törvénytelenül, jóval a piaci áron alul értékesített szociális bérlakásokat nem rászoruló embereknek. A lakásfelújítások során a gyanú szerint sokmillió forint túlszámlázás és kifizetés történt olyan esetekben is, amikor a munkát el sem végezték.  A közbeszerzések során súlyos visszaélések gyanúja merült fel. Az egyik MSZP-közeli cég például úgy nyerte meg a közbeszerzést, hogy el sem indult azon. Kál Károly SZDSZ képviselő cége 208 millió forint közpénzt vett fel önkormányzati megbízásból. Elfogadhatatlan, hogy Orosz Ferenc leköszönt alpolgármester 15 millió jutalmat kapott, miközben az önkormányzat súlyos gondokkal küzdött. Szenteczky János (MSZP) a Csevak vezérigazgatójaként rendszeresen havi átlagban 80 ezer forint gépkocsi-költséget számolt el, holott a gépkocsi-használata indokolatlan volt. Szenteczky Jánost más visszaélésekkel is meggyanúsították. A bizottság javasolta, hogy a visszaélések ügyében feljelentést nyújtsanak be az ügyészséghez, és a további közbeszerzésekből zárják ki azokat a politikusokat, akik gyanúba keveredtek.

 

Szenteczky_Janos_testuleti_2011_februarBorka-Száz Tamás, az MSZP frakcióvezetője azt hangsúlyozta: mindenki érdeke, hogy kiderüljön az igazság, de a bűnösséget csak a bíróság állapíthatja meg. A bizottság részéről súlyos vádak hangzottak el, de szerinte ezeket nem támasztják alá dokumentumok. Szuhai Erika (Fidesz) megjegyezte, hogy Borka-Szász Tamás megismerhette volna a bizonyítékokat, ha részt vesz az ad-hoc bizottság ülésein, de ezt nem tette meg. Szenteczky János cáfolni igyekezett az őt ért vádakat. A képviselő-testület végül megerősítette az ad-hoc bizottság jelentését.

Csepel talpon marad a súlyos örökség után

Kemény szópárbaj alakult ki az idei költségvetés vitájában. A szocialisták a költségvetés hiányára újabb tízmilliók kifizetését javasolták különféle célokra. Dobák István (MSZP) jelezte, hogy Észak-Csepel pénze nem tűnt el, nagy része megvan. Borbély Lénárd alpolgármester ezt tételesen cáfolta: a 9 milliárd forintból mindössze 132 millió áll rendelkezésre. A többit a korábbi önkormányzat eltűntette, különféle szerződésekkel lekötötte. A könyvvizsgáló is utalt rá, hogy a korábbi években felelőtlen gazdálkodás folyt, aminek a következménye a mostani súlyos hiány. Az önkormányzat tavalyi költségvetési hiánya 4 milliárd forintra rúgott, amelyet a mostani vezetés 2,7 milliárdra szorít le. Ez következetes fegyelmet és szigorú megtakarításokat követel meg.

Németh Szilárd polgármester utalt rá, hogy egy év alatt nem lehet rendbe tenni azt, amit a korábbi önkormányzat elrontott. De megvan rá a lehetőség, hogy elkerüljék a csődöt, és fenntartható működtetést folytassanak. A költségvetés a kötelező feladatokat részesíti előnyben. Az MSZP megnyilvánulásait hiteltelennek és szemérmetlennek tartja, hiszen a szocialisták 16 éves városvezetése után jutott olyan helyzetbe Csepel, ami az új vezetést rákényszeríti a szigorú takarékosságra. Ráadásul ez az első olyan költségvetés, amely hosszú távra tervez, s nem a pillanatnyi érdekeket szolgálja. A képviselő-testület – a szocialisták kivételével – végül elfogadta a 2011. évi költségvetést.

Nemeth_Szilard_Borbely_Lenard_testuleti_2011_februarÁbel Attila alpolgármester ismertette az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának új feltételeit. Az MSZP tiltakozása ellenére a képviselő-testület elfogadta az új lakásrendeletet is, amely két év után ismét lehetővé teszi – méghozzá évek óta nem látott nagyságban – lakáspályázatok kiírását. Ennek keretében 14 rendőrlakást is biztosít a csepeli közbiztonság javítása és a rendőrök kerületünkben tartása érdekében. Az új lakásrendelet segítségével Csepelen először nyílik lehetőség fiatal házasok bérlakáshoz jutására, és szintén először lesz lehetőség az életkrízis-helyzetbe került családok megsegítésére is. A rendelet három év után rendezi a lakásbérleti díjakat, miközben az 5 százalékos emelés a kerület súlyos gazdasági helyzetének ellenére még a 2011-es inflációt is alig haladja meg. A javaslattal nem értett egyet Szenteczky János, aki burkolt lakbéremelésről beszélt. Kifogásolta a jogosultság ellenőrzésének kérdését is, holott éppen az ő idejére esett, hogy a Csevak vezérigazgatójaként szociális bérlakásokat utaltak ki rá nem szoruló embereknek, s ezért az új önkormányzat feljelentést is tett. Ábel Attila a korábbiakhoz képest szigorúbb, körültekintőbb és átláthatóbb eljárást helyezett kilátásba. A lakáspályázatok kiírását, rendőrlakások és fecskelakások kiadását és a lakásbérleti díjak infláció alatt tartását lehetővé tevő rendeletet ezek után az MSZP frakció egyetlen tagja sem támogatta.

A csepeli MSZP nem támogatta azt a javaslatot sem, amely – szintén a súlyos gazdasági válság ellenére, de a családok támogatása érdekében – ingyenessé tette a csepeliek házasságkötését.

Csarnai Attila - Csepel.hu

 

2011. február 24-én a Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban   Mansfeld Péter  emléktáblájánál kezdődött a megemlékezés. Az eseményen Németh Szilárd polgármestert Ábel Attila képviselte.

A közös Himnusz-éneklés után Arató Réka Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versével emlékezett a kommunizmus áldozataira, majd Ábel Attila alpolgármester beszéde következett. Szólt arról, hogy „egy diktatúra nem máról holnapra töri át a demokrácia falait”, valamint elmondta, szükség van arra, hogy az ifjabb nemzedékeknek megtanítsuk: a zsarnoksághoz vezető utat kell felismerniük. Ha ugyanis a zsarnokság felfedi valóját, már késő.

Ezt követően Ábel Attila, Borbély Lénárd és Morovik Attila alpolgármesterek elhelyezték az önkormányzat koszorúját.

A fáklyás menet rendőri kísérettel indult el az épület elől. Útközben a II. Jézus Szíve Plébánia előtt Kispál atya köszöntötte a résztvevőket, majd csatlakozott hozzájuk. A felvonulók az ÁMK épületéhez érve eloltották fáklyáikat, majd helyet foglaltak a filmvetítéshez.

.

Február 25-én délelőtt 10 órakor a Polgármesteri Hivatal előtt folytatódott a megemlékezés. A Himnusz meghallgatása után Németh Szilárd Szolzsenyicin, Petri György és Márai Sándor idézetei segítségével szólt a kommunizmus áldozatairól, majd leleplezte az épület falára elhelyezett emléktáblát.

Ábel Attila és Morovik Attila alpolgármesterek, Kovács Sándor dandártábornok, az 1956-os események halálraítéltje, valamint a Jobbik képviselőcsoportja koszorút helyezett el.

A műsort közös Szózat-éneklés zárta.

 

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

Deme_Gabor_MSZPMájus első hetében kezdődik a csepeli kettős gyilkosság tárgyalása a Fővárosi Bíróságon, írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint az eljárás egész hónapban tart majd, hetente két tárgyalási napot tűzött ki Németh Nándor tanácselnök.

A Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola vezetőjét és igazgatóhelyettesét 2009. január 7-én este találkozóra hívta a sikkasztás miatt felfüggesztett gazdasági igazgató, Deme Gábor, a csepeli MSZP volt elnökségi tagja. A megbeszélés után az intézmény gondnoka Kun Tamás lelőtte Takács József intézményvezetőt, a kerület korábbi szocialista alpolgármesterét és Papp László tanárt. A gyilkossági ügy kulcskérdése minden bizonnyal a Papp László zsebében talált diktafon hanganyagának értelmezése lesz.

A vád szerint Deme Gábor az irodából kimenve belelépett a Takács véréből kialakult tócsába. Véres bakancsától azután szabadult meg, hogy kocsival hazament. A vád arra is kitér az Index.hu szerint, hogy nyugodt párbeszéd zajlott Kun Tamás és Deme Gábor között, ami Deme bűnsegédi szerepére utal, hiszen nem lepődött meg és nem ijedt meg. Annyi bizonyos, hogy Kun Tamás konkrétan, szavakkal nem fenyegette meg Demét.

A meggyilkolt Takács József tíz éven át volt csepeli MSZP-s képviselő, alpolgármester, a gyilkosság idején pedig a frakció helyettes vezetőjeként dolgozott. Demével, aki szintén szocialista politikus volt, együtt dolgoztak munkahelyükön és az önkormányzat pénzügyi és közbeszerzési bizottságában is. Az ügyészség által meghallgatni kért 46 tanú közt van számos kerületi MSZP-s politikus: Tóth Mihály, aki 1994-től 2010 őszéig Csepel szocialista polgármestere volt, Orosz Ferenc egykori alpolgármester, Podolák György volt országgyűlési képviselő, Gulyás Gábor volt önkormányzati képviselő, Elekes Mária, a csepeli pártszervezet elnökségi tagja, valamint Szenteczky János, a csepeli MSZP elnöke, aki jelenleg is önkormányzati képviselő, és ősszel indult a polgármesteri címért is.

Hírforrás: Csepel.info

A Csepel.info hírblog tényfeltáró cikksorozata a kettős gyilkosságról:

A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola”

A csepeli kettős gyilkosság – II. Sikkasztás és „fekete doboz”

A csepeli kettős gyilkosság – III. Az iskolai betörés és a gyilkosság

A csepeli kettős gyilkosság – IV. A párt összezár

Bírósági ülnökök jelölése

2011. február 24. csütörtök, 13:53

 

A Magyar Köztársasparagrafuság Alkotmánya értelmében az ítélkezésben a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek. A 2007-ben megválasztott ülnökök mandátuma 2011-ben lejár, ezért idén március 7. és április 30. közötti időpontra tűzte ki a Köztársasági Elnök az újak megválasztását.

Budapest XX., XXI., és XXII. Kerületi Bíróságra 10 ülnök és 5 pedagógus ülnök megválasztását írta elő az Országos Igazságszolgáltatási Tanács.

Jelölt lehet minden büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, 30. életévét betöltött, de a 70. életévét még el nem ért magyar állampolgár.

A jelöléshez csatolni kell a jelölőnek ülnökké jelölésről kiállított nyilatkozatát, valamint büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, mely a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat melléklete.

A jelöléseket Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (1211 Budapest, Petz Ferenc utca 1-3. szám alatt) lehet benyújtani. (Hétfőn 8-18 óráig, kedd, szerda, csütörtökön 8-16 óráig, pénteken 8-16 óráig.)

A szükséges formanyomtatványok ugyanitt, ezekben az időpontokban vehetők át 2011. március 1-jétől.

 

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

A csepeli sport felemelkedése a tét

2011. február 23. szerda, 18:45

Sportforum_Csepel_20110216„Örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, láthatóan sokaknak fontos a csepeli sport jövője.”- mondta köszöntőjében Németh Szilárd, Csepel polgármestere, a XXI. kerületben működő sportegyesületek vezetőinek értekezletén.

A kerület első embere ismertette a sportvezetőkkel a korábban már sajtótájékoztatón is bemutatott Csepel SC Alapítvány körüli anomáliákat. Kitért arra is, hogy mióta elküldte beadványát a Legfőbb Ügyésznek, több internetes oldal véleménye szerint ő nem más, mint a csepeli sport rosszakarója. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat 770 millió forintot invesztált az alapítványba, aminek nem sok látszata van a létesítményeken. Szavai szerint a szervezet felhasználta a sportvezetőket, amikor aláírattatott velük egy olyan dokumentumot, ami azt ígérte, hogy 2009 és 2012 között a kerületben egy olyan sportkoncepció valósulhat meg, ami mindenkinek a legmesszemenőbbekig megfelel. Abból – láthatóan - a mai napig semmi nem valósult meg.

 

Elhangzott, hogy új rendezési terv készül a Béke téri sporttelepre, ami kizárólag sportcélú fejlesztések megvalósítására épül, s amelyekbe –rendezett körülmények között- komoly összegű EU-s pénz is bevonható lenne. Az önkormányzat természetesen nem áll olyan jól, hogy mindent önmaga tudjon finanszírozni, de egy jól működő rendszer kiépítésére törekszik, ahol átláthatóan és jogszerűen működnek a dolgok. Az utánpótlás támogatására egy alapot kívánnak létrehozni, melynek költségvetési feltételeit már a jövő héten elfogadhatják.

A polgármester hozzátette: félő, hogy az alapítvány megpróbálja kiakolbólítani az egyesületeket a tulajdonát képező ingatlanokból, de az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy senki ne maradjon sportlétesítmény nélkül, és felajánlja a kerületben erre a célra használható létesítményeit, bár ez nem mindenkinek lehet megfelelő megoldás.

Több hozzászólás is elhangzott, és majd mindegyik sportvezető annak adott hangot, hogy az önkormányzat és az alapítvány között zajló nézetkülönbségnek a sport látja kárát. A kerület vezetője türelemre, és összefogásra kérte a klubokat, egy korábbitól merőben eltérő támogatási rendszert említett, amiben központi helyet foglalna el a Csepel SC, mint egyesület, egy komoly működési háttérrel. Jelezte, hogy ehhez Orbán Viktor miniszterelnök támogatását is bírja, amennyiben egyszer és mindenkorra sikerül rendezni, hogy a közcélú sportlétesítmények valóban köztulajdonba kerüljenek és valóban az eredeti célokat, azaz „a csepeli dolgozók és gyermekeik egészséges életmódra való nevelését, diák- és tömegsportját, az utánpótlás nevelést, illetve a versenysportot „szolgálják.

A polgármester több lehetőséget felvázolt a jövőre nézve, a többi között a már említett Utánpótlás Alap létrehozását, amelynek támogatásáról a képviselő-testület dönthet. Szóba került az olimpikonok dotálása is, - melyre jelen állás szerint többen is pályáznak - ami óriási büszkeség a kerületnek, de ugyanakkor újabb terhet ró a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatra.

A korábbi évek gyakorlatával szakítva, Németh Szilárd rendszeres konzultációra hívta a sportvezetőket, hogy a jövőben első kézből értesülhessenek a csepeli sportot érintő kérdésekről.

A Csepp TV beszámolóját itt tölthetik le.

Légrádi Gábor – Csepel.hu

Lakossagi_forum_20110222Németh Szilárd 2011. február 22-re hívta el a csepeli polgárokat a Királyerdei Művelődési Házba. Az első időpontban a köztisztviselőkkel, a másodikban a közalkalmazottakkal, a harmadik során a lakosokkal ismertette az ez évi költségvetést. Az eseményeken a három alpolgármester is részt vett.

A nap folyamán közel 700 emberrel osztotta meg a kerület első embere az önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási helyzetét.

 

A tájékoztatón elhangzott, Csepel az előző ciklus ideje alatt 7,3 Milliárd Forintos vagyonvesztést szenvedett el. Az önkormányzatot 2021-ig eladósították, a 2 Milliárdos folyószámlahitelhez pedig újabb 500 millió Forint felvétele vált szükségessé ahhoz, hogy finanszírozni tudják a működést, s a bérek is kifizetésre kerüljenek.

A polgármester elmondása alapján a 2011-es költségvetés fontos eleme, hogy a 4 Milliárd Forintos folyó fizetési mérleghiányt 2,7 Milliárd Forint alá vigyék. Ebből a hiányból közel 2,5 Milliárd az előző vezetés hagyatéka. A könyvvizsgáló csoport megállapítása szerint: „ha a gazdálkodásról bármilyen megközelítésből beszélünk, véleményünk szerint megkerülhetetlen tényező a felelősség kérdése”.

Jelen állapotában az önkormányzat még körülbelül 1 évig képes üzemelni- ezt a könyvvizsgáló is megállapította. Alapvető, elemi változások híján csőd-biztos kirendelésére lenne szükség. Ezt azonban Németh Szilárd és a városvezetés nem engedi. A felesleges kifizetéseket megállították, a korrupciót felszámolják. Teszik mindezt az igazság nevében a nyilvánosság előtt.

Az utolsó, 17 órai kezdetű fórumot követően lehetőség nyílt arra, hogy a helyiek kérdezzenek. Sokakat a hamarosan megkezdődő csatornázás problémája érdekelt, s hogy lesz-e szilárd burkolat a fejlesztés, beruházás befejezését követően.

Voltak, akik a sok szabadon kószáló háziállat vagy a graffityk ellen emelték fel szavukat.

Felmerült a Gubacsi-híd állapota is témaként, valamit arra is kíváncsiak voltak az emberek, lesz-e bicikliút rajta, s ha igen, mikorra várható.

Akadt, aki a Csepeli Hírmondót hiányolta postaládájából, vagy épp a kiadvány hirdetési felülete iránt érdeklődött.

Németh Szilárd mindenkinek válaszolt s igyekezett megnyugtatni a lakosokat Csepel jövőjét illetően.

A Csepp TV beszámolóját itt tekinthetik meg.

Kitzinger Adrienn- Csepel.hu

Több témakörben is büntetőfeljelentés megtételét javasolta a csepeli lakásbotránnyal és más visszaélésekkel foglalkozó ad-hoc bizottság. A „lakásmutyi-bizottság” tagjai 4 igennel és egy tartózkodással fogadták el a döntést – értesült a Csepel.hu.

A csepeli „lakásmutyi botrány” akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Császár Mihály, a kerület korábbi rendőrkapitánya úgy jutott 3 millió forintért egy szociális lakás tulajdonjogához, hogy azt az önkormányzat előtte még 2,5 millió forintért fel is újított. Bár a kezdettől fogva törvénytelennek tűnő ügylet kivizsgálását a csepeli önkormányzat korábbi vezetése folyamatosan akadályozta, hamarosan kiderült, hogy nem egyedi esetről volt szó. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai hosszas vita után, 2010 szeptemberében a Fidesz-KDNP javaslatára, az érintettek tiltakozása ellenére is úgy döntött, hogy ad-hoc bizottságot állítanak fel a gyanús esetek kivizsgálására. A bizottság munkája azonban egészen 2011 februárjáig elhúzódott, miután több fontos dokumentum is eltűnt, viszont újabb és újabb bűncselekmény-gyanús ügyek derültek ki.

 

A bizottság által elfogadott dokumentum feljelentést javasol a csepeli önkormányzati lakások felújítási munkáival kapcsolatban, ahol a gyanú szerint nem csak sok millió forintos túlszámlázás, de el sem végzett munkák leszámlázása és kifizetése is megtörtént. Szintén feljelentés megtételét javasolták a bizottság tagjai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, ahol olyan visszásságok is megtörténtek, hogy az egyik MSZP-közeli cég úgy nyert meg közbeszerzést, hogy el sem indult azon. A képviselők ezen kívül egy illetékfizetési és apportálási ügyben, jogtalan gépjármű-használati ügyben és egy bélyegző hamisítási ügyben tett büntető feljelentésekre javaslatot. Az egy tartózkodás mellett négy igennel elfogadott dokumentum alapján belső vizsgálat indulhat amiatt is, hogyan kaphatott a csepeli galvániszap és egy játszótér őrzésével elhíresült Kál Károly SZDSZ-es önkormányzati képviselő és frakcióvezető cége 208 millió forint értékben önkormányzati megbízásokat.

Letölthető dokumentumok:

Bizottsági jelentés

  1. 1. melléklet
  2. 2. melléklet
  3. 3. melléklet
  4. 4. melléklet
  5. 5. melléklet
  6. 6. melléklet

Csepel.hu

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail