Bővült a támogatottak köre Csepelen

Kategória: Közélet 2015. november 11. szerda, 09:31

Medicine2015. március 1-jével Magyarországon átalakult a szociális ellátások rendszere. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény az önkormányzatok hatáskörébe utalta annak jogát és lehetőségét, hogy az önkormányzatok saját forrásból támogatásokat nyújtsanak. Módosult a kötelezően biztosítandó ellátások köre: több olyan támogatás megszűnt – lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, adósságcsökkentési támogatás – amihez az állam normatív támogatás formájában hozzájárult. A szociális törvény bővítette az önkormányzatok mozgásterét az általuk nyújtott ellátások terén, és két kitételt határozott meg: az önkormányzat által nyújtott rendszeres támogatás nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum (28 500 Ft) összegét, továbbá előírta, hogy a rendkívüli települési támogatást kötelezően kell adni, ha valaki olyan krízishelyzetbe kerül, hogy azonnali segítségre van szüksége.

A csepeli képviselő-testület november 5-ei hatállyal módosította a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló márciusi rendeletet. Tamás Juditot, a Családtámogatási Iroda vezetőjét arról kérdeztük, miért volt szükség a módosításra, és hogyan bővült a támogatottak köre. „A csepeliek szerencsés helyzetben vannak, mert az önkormányzat képviselő-testülete februárban úgy döntött, továbbra is folyósítja azokat a támogatásokat – csepeli ápolási támogatás, csepeli temetési segély, csepeli átmeneti segély, csepeli krízistámogatás, csepeli lakhatási támogatás, csepeli lakbértámogatás, csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, csepeli nevelési segély, csepeli gyógyszertámogatás, csepeli hátralékkezelési támogatás, csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye – amelyeket március előtt is nyújtott. A márciusban életbe lépett rendelet visszafogott jövedelemhatárokat állapított meg, mert nem lehetett tudni, az ellátásoknak milyen költségvetési vonzata lesz. Ezért a képviselő-testület még februárban elfogadott egy határozatot, ami lehetőséget adott arra, hogy hat hónap tapasztalatai alapján felülvizsgáljuk a rendeletet, és bővítsük a támogatottak körét” – mondta Tamás Judit.

Az egészségi állapot (csepeli gyógyszertámogatás), illetve a lakhatás megőrzése (csepeli lakhatási támogatás) érdekében a képviselő-testület bővítette a jogosultak körét, és magasabb jövedelemhatárt állapított meg. A jogosultak terén új kategóriát hoztak létre: azok a hetven év feletti, családban élők jogosultak a támogatásra, akiknek a házastársa nyugdíjban, ill. nyugdíjszerű ellátásban részesül, és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 százalékát, azaz a 85 500 forintot. 70 év feletti egyedülálló kérelmező esetében ugyanennyi a jövedelemhatár. Egyedülálló (70 év alatti) kérelmező esetén 71 250 forint (az öregségi nyugdíjminimum 250 százaléka), a háztartások esetében pedig 57 000 forint/ fő (az öregségi nyugdíjminimum 200 százaléka) a jövedelemhatár.
A csepeli lakhatási támogatás összegét a képviselő-testület havi 2 500 forintról 3 500 forintra emelte.

A csepeli gyógyszertámogatás esetében is a fentiek alapján bővült a jogosultak köre, valamint hasonlóan változtak a jövedelmi határok, azzal az eltéréssel, hogy családban élőknél a jövedelemhatár a nyugdíjminimum 230 %-a, azaz 65550 forint alatti jövedelműek kaphatnak támogatást. A havi 1000-3000 forint között megállapított támogatás azokra a gyógyszerekre jár, amelyeket a jogosult legalább hat hónapig, krónikus betegségekre szed.

Utoljára frissítve: 2015. november 11. szerda, 09:50