Tájékoztatás: Burkolatjavítási munkák

2023. január 30. hétfő, 09:05

Under construction icon yellow

2023. január 31-én (kedden) 9-12 óra között burkolatjavítási munkák lesznek az 5101 j. Csepel-Ráckeve-Kiskunlacháza összekötő út 7+471 km szelvényében található körforgalmú csomópontban (II. Rákóczi Ferenc út – Auchan bevásárlóközpont).

Csepeli képzőművészek elismerése

2023. január 26. csütörtök, 18:25

festek illHárom csepeli, illetve valamilyen formában Csepelhez kötődő képzőművészt vett fel tagjai sorába a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE), amely az egykori Művészeti Alap utódja.

Változás az ortopédiai szakellátásban

2023. január 26. csütörtök, 11:11

heim pal gyermekkorhaz

Tisztelt Páciensek!

Tájékoztatjuk a XXI. kerület gyermekkorú lakosság ortopédiai járóbeteg szakellátási feladatainak elvégzésére a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (1089 Budapest, Üllői út 86.) került kijelölésre.

lakhatasi

A képviselő-testület a tavaly novemberi ülésén fogadta el a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet módosítását, amelynek értelmében 2022. december elsejétől a lakhatási támogatás összege a korábbi havi ötezer forintról tizenötezer forintra emelkedett.

Csepel Trikolórban rajzpályázat indul

2023. január 25. szerda, 16:22

fotopalyazatA magyar zászló és címer napja alkalmából az elmúlt években nagy sikernek örvendett a gyermekek körében a Csepel Trikolórban elnevezésű rajzpályázat.

Felnőtt szemészet a kerületben

2023. január 24. kedd, 10:34

326407672 5883801238368066 3910436965542300470 nIdén januárjától a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ) saját szervezésű szemészeti rendelést indított, ahol két szakorvos, dr. Bencze Marietta és dr. Borbándy Ágnes várja a pácienseket. A Vénusz utca 2. szám alatt pedig Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató Kft. szervezésében dr. Nagy Zsuzsanna és dr. Szalay Edit szemész tart rendelést. „Fokozatosan bővítjük a rendelési időnket, márciustól pedig egy új doktornő is csatlakozik a TIESZ szemészeti ellátásához, ő heti 9 órában dolgozik majd” – tájékoztatta lapunknak dr. Dobák András főigazgató.

Lomtalanítás Csepelen

2023. január 23. hétfő, 10:10

lomtalanitas ill

Idén február 12-24. között kerül sor a XXI. kerületben a 2023. évi lakossági lomtalanításra.

korcimer kiemeltA kérelmek személyesen a hivatal ügyfélszolgálatán, meghatalmazott útján, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül is benyújthatóak. Hivatalunk postacíme: Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 1211 Budapest XXI., Szent Imre tér 10.

korcimer 15

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 15. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

 

Az ellátandó terület utcajegyzéke megtekinthető: https://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Testuleti_anyagok/2020/07.09/12_2019_korzetrendelet_egyseges_2020.12.09._frissitve.pdf

 

A háziorvosi rendelő címe:

Budapest, 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12.

 

Egyéb információk:

 

– az alapellátáshoz szükséges, 2019-ben teljes körűen felújított rendelő rendelkezésre áll, melynek használatáért használati, vagy bérleti díjat az Önkormányzat nem érvényesít
– Képviselő-testület döntése értelmében a közüzemi költségeket (áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás) az Önkormányzat viseli

– ügyeleti kötelezettség nincs

 

1) A pályázati feltételek:

A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

 

büntetlen előéletű,

 

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

 

Magyar Orvosi Kamarai Tagság

 

2) Pályázathoz csatolni kell:

részletes szakmai életrajz,

motivációs levél,

iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §-a alapján, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

3) A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.

A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen rendelkezésre bocsájtandó háziorvosi rendelő épülete a 2019-es évben teljes külső-belső felújításon esett át (https://www.csepel.hu/hireink/fejlesztesek/item/12307-megujult-a-tancsics-mihaly-utcai-haziorvosi-rendelo)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

 

4) A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

 

5) A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 28. napja 12 óra.

A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

 

6) A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: szerdai napokon 9.00 óra és 15.00 között, vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „15. sz. háziorvosi praxis”.

 

7) A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

 

8) A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

9) A pályázati kiírás közzétételének helye:

https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=194

            https://oali.aeek.hu/listings/

            https://www.tiesz.hu/index.php/home/allasajanlatok

 

nemetm csepel 2023

A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából január 19-én megkoszorúzták a csepeli polgármesteri hivatal falán elhelyezett emléktáblát.