Folytatódik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Csepelen

Kategória: Közérdekű szerda, 09 máj. 2018 09:50

CsatornaA Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt keretében 2018-as évben is folytatódnak a fővárosi csatornahálózat bővítésének munkálatai. A XXI. kerületi munkálatok kivitelezője a STRABAG Zrt.

A kerületben az idén hét helyszínen történik szennyvízcsatorna-építés:

  • Ady Endre út 68 - Ady Endre út 124. között
  • Mogyorós utcában a 28 - 30. házszámok között
  • Szabadkai utcában a 15 - 17. házszámok között
  • Ív utcában a 7a - 16. házszámok között
  • Kolozsvári utcában a 68-70. házszámok között
  • Halásztelek utca és  Késmárki utca sarka - Halásztelek utca 13. közti szakaszán
  • Báthory utca és Csőgyár utca sarka - Báthory utca 2. szám közti szakaszán

A beruházás keretében először a fő utcai gerincvezetéket építik meg. Az érintett ingatlanokat a bekötővezetékeken keresztül lehet rákötni az új gerinchálózatra. Fontos tudni, hogy a szigorú szabályok miatt kizárólag a vezetékes ivóvíz-ellátással rendelkező ingatlanoknál épül ki a rákötést lehetővé tevő bekötővezeték. Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa a vízbekötést igényli, s ezt igazolni is tudja, kiépítik a házi bekötővezetéket. Az igénylést a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél lehet megtenni.

A telekhatáron belül 1 méterig a bekötés a projekt részét képezi. Ezt az ingatlan tulajdonosa a csatornahálózat üzembehelyezését követően 1 évig kérheti díjmentesen a kivitelező cégtől. A kivitelező cég által kiosztott szórólapon megadott telefonszámon kell egyeztetni.

Fontos tudni továbbá, hogy a kivitelező STRABAG Zrt. munkatársai közvetlenül keresik fel a kivitelezés előtt az ingatlantulajdonosokat, hogy a házi bekötővezeték pontos helyéről egyeztessenek. Erre azért van szükség, hogy a bekötőcsatorna a tulajdonos számára megfelelő nyomvonalon épüljön meg, amennyiben ez műszakilag megoldható. Ezt a nyilatkozatot mindenképp alá kell írni, ha a tulajdonos szeretné a későbbiekben rákötni ingatlanát a csatornára. Kizárólag ebben az esetben épül ki a házi bekötőcsatorna a telken belül, ami biztosítja a rákötést. Ha az ingatlannak több tulajdonosa is van, abban az esetben az nyilatkozatot az ingatlan minden tulajdonosának alá kell írni.

Amennyiben az egyeztetéskor a kivitelező nem találja otthon a tulajdonost, egy második alkalommal, eltérő napszakban újra felkeresi a lakót. A kivitelező ilyen esetben egy szórólapon meghagyja az elérhetőségét, melyen keresztül felvehető a kapcsolat a kivitelezővel. A nyilatkozat kitöltése és aláírása a tulajdonos érdeke, ezért mindenképpen segítsük elő a kivitelezővel való egyeztetést. A STRABAG Zrt. munkatársai nem kérnek pénzt az egyeztetésekért és a kivitelezésért.

A topográfiai viszonyok és az ingatlan elhelyezkedésének függvényében gravitációs vagy nyomóvezetékes házi bekötővezeték épül ki:

  • A gravitációs bekötés esetén a telekhatártól 1 méterre tisztítóaknát építenek ki a beruházás keretében.
  • Házi átemelő építése beépítése úgy történik, hogy arra az ingatlan szennyvízkivezetése gravitációsan ráköthető legyen. A házi átemelő telepítése a telken belüli bontással járhat, ennek teljes helyreállítása is a projekt részeként valósul meg.

A telken belüli szennyvízhálózat megterveztetése az ingatlan tulajdonosának a feladata, a tervezést tervezői jogosultsággal rendelkező szakember végezheti el. A terveket csak a már megépült utcai fő gerincvezeték kiépítésének elkészülte után lehet megkezdeni. Az FCSM (Fővárosi Csatornázási Művek) ellenőrzi a terveket, jóváhagyás esetén „Szolgáltatói hozzájárulást” ad ki. Ennek birtokában van csak lehetőség a telekhatáron belüli hálózat megépítésének elkezdésére. A házi hálózat elkészülte után „Használatbevételi hozzájárulási kérelmet” kell kitölteni, és elküldeni az FCSM részére. Az FCSM jóváhagyás esetén kiadja a hozzájárulást. A pontos részletekről a csatornaépítésben érintett ingatlanok tulajdonosai a www.fcsm.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Ha a tulajdonos nem kívánja a szennyvízhálózatát az újonnan létesülő csatornahálózatra csatlakoztatni, és nem tudja közüzemi szerződéssel igazolni jogszerű szennyvízelvezetését, talajterhelési díj kiszabására számíthat.

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail