A Közterület-felügyelet következő akciója

Kategória: Közérdekű 2023. március 16. csütörtök, 12:43

2Tájékoztatjuk a tisztelt csepeli lakosokat, hogy 2023. 03. 20.-ától 2023. 03. 24.-éig a csepeli Közterület-felügyelet kezdeményezi az alábbi közterületeken tárolt, hatósági jelzés nélküli és a műszaki okokból üzemképtelen gépjárművek elszállítását. 

Kikötő utca 23.

Rendszámtábla nélküli, kék Opel

Hatósági jelzés hiánya

Rakéta utca 13.

Rendszámtábla nélküli, szürke Ford

Hatósági jelzés hiánya

Csikó sétány 21.

Rendszámtábla nélküli, kék Mazda

Hatósági jelzés hiánya

Mansfeld Péter út 27.

Rendszámtábla nélküli, JHF-405, szürke Peugeot

Hatósági jelzés hiánya

Rakéta utca 22.

Rendszámtábla nélküli, kék Hyundai

Hatósági jelzés hiánya

Kohász utca 2.

GZT-142, kék Suzuki

Műszaki okokból üzemképtelen

Kis János altábornagy utca 51.

HIC-394, fekete Lancia

Műszaki okokból üzemképtelen

Völgy utca 27.

PJN-147, kék Suzuki

Műszaki okokból üzemképtelen

Csikó sétány 23. mögött

Rendszámtábla nélküli, LIC-589, zöld Ford

Hatósági jelzés hiánya

Ladik utca 17.

MFK-014, szürke Renault

Műszaki okokból üzemképtelen

Formaöntő utca 2

IWP-049, kék Opel

Műszaki okokból üzemképtelen

Csikó sétány 21.

Rendszámtábla nélküli, MIJ-654, kék Mazda

Hatósági jelzés hiánya

Krizantém utca 2.

NKM-520, zöld Ford

Műszaki okokból üzemképtelen

Rakéta utca 13.

Rendszámtábla nélküli, szürke Ford

Hatósági jelzés hiánya

Magyar utca 78.

HLH-391, kék Citroen

Műszaki okokból üzemképtelen

Iparvágány utca 4.

Rendszámtábla nélküli, kék Renault

Hatósági jelzés hiánya

Kassai utca 22.

Rendszámtábla nélküli, fekete Mercédesz

Hatósági jelzés hiánya

Kassai utca 22.

Rendszámtábla nélküli, fehér Mercédesz

Hatósági jelzés hiánya

Táncsics Mihály utca 83.

Rendszámtábla nélküli, fekete Ford

Hatósági jelzés hiánya

Rakéta utca 2.

Rendszámtábla nélküli, PBU-835, barna, Chrysler

Hatósági jelzés hiánya

 

A csepeli Közterület-felügyelet közleményében megköszöni a csepeli lakosok bejelentéseit a rendszámtáblával nem rendelkező, hosszabb ideje elhagyatott közterületen tárolt gépjárműveket érintően. A lakosság tájékoztatása érdekében azon jogszabályi pontokat ismertetik, amelyeket a Közterületnek, mint jog alkalmazónak be kell tartania:

 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évii LXIII. törvény 20.§-a az alábbiakban rendelkezik a közterületen tárolt hatósági jelzés nélküli üzemképtelen járművek elszállítása vonatkozásában:

„(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.

(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.

 

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a közterület-felügyelő kizárólag a hatósági jelzés (azaz rendszámtábla) nélküli, a mellékútvonalon legalább 10 napja tárolt gépjárművek esetén kezdeményezhet intézkedést, ha nem rendelkezik közterülethasználati-hozzájárulással. A gépjármű üzemképtelensége a közterület-felügyelő által külső ránézésre általában nem állapítható meg, tekintve, hogy ezekre a jármű vezetőjének van lehetősége a gépjármű használata előtti ellenőrzéskor. Speciális esetekben minősíthető egy gépjármű üzemképtelennek (totálkáros, kiégett), amikor egyértelmű, hogy a közúti közlekedésre már nem alkalmas, és megalapozottan vélelmezhető a gépjármű irányíthatatlansága.

 

A közterület-felügyelőknek nincsen jogosultságuk a parkoló gépjárművek műszaki engedélyét ellenőrizni, arra kizárólag a rendőrségnek van a közúti közlekedésen való tettenéréskor. Erre korábban már rámutatott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Belügyminisztérium is a vonatkozó jogszabályok alapján. A közterület-felügyelőknek a hatósági jelzés nélkül mellékútvonalon várakozó gépjárművek esetén kizárólag a közterülethasználati hozzájárulás meglétéről van legitim felhatalmazásuk meggyőződni, ahogyan a fenti jogszabályok (Kftv., KRESZ) is rendelkeznek. A leeresztett gumiabroncsok, a lejárt műszaki engedély és az un. „elhagyatottság” a KRESZ 56.§-a alapján (hivatalosan) nem jelentik a gépjármű un. „üzemképtelenségét”, és ezen tényezők jogilag nem feltételei annak, hogy közterületen hatósági jelzéssel várakozhasson.

 

Az állampolgárok egyre fokozódó jogos igénye, hogy a kerületben elszaporodó és a városképet züllesztő, elhagyott járművektől, valamint a sem esztétikailag, sem településképileg a városrészhez nem illeszkedő, tulajdonosi hozzájárulás nélküli, vagy éppen az elhagyott, lejárt műszaki érvényességgel rendelkező, jól láthatóan műszaki hibás, üzemképtelen gépjárművektől a kerület megtisztuljon.

 

A Közterület-felügyelet köszöni a csepeli lakosok bejelentéseit a rendszámtáblával rendelkező, de lejárt műszaki engedéllyel, illetve hosszabb ideje elhagyatott közterületen tárolt gépjárműveket érintően, egyben szeretnék tájékoztatni a lakosságot, hogy jelenleg nem áll módjukban elszállítani ezeket a gépjárműveket az alábbi jogszabályi okok miatt.

 

Mivel számos állampolgári panasz, illetve jelzés érkezik a csepeli Közterület-felügyelethez a kerület közterületein, közútjain, parkolóiban leállított, elhelyezett, lejárt műszaki érvényességű, jól láthatóan elhagyatott vagy műszaki okokból hulladékká vált járművekkel kapcsolatban, egyrészt azok városképromboló látványa miatt, másrészt azért, mert elveszik a közlekedők elől a parkolásra alkalmas helyeket. Ezért a probléma megoldásának érdekében a csepeli Közterület-felügyelet önkormányzati rendeletmódosítási javaslatot dolgozott ki, hogy a hosszabb ideje közterületen elhagyott, lejárt műszaki érvényességű, de rendszámtáblával rendelkező járművek is elszállíthatók legyenek közigazgatási eljárásban, ami már egyeztetés alatt van az illetékes szakcsoportokkal, a jegyzői irodával, és az önkormányzat jogászával.

 

Jogalapot kell teremteni arra, hogy az üzembentartót a közterület-használatára vonatkozó szabályok megszegése miatt marasztaló hatósági döntés, kötelezést tartalmazhasson a jogellenes közterület-használat megszüntetésére. A közterület-használati rendelet módosítása lehetőséget teremt arra is, hogy – ha az üzembentartó a jogellenes közterület-használat megszüntetésére vonatkozó kötelezésnek nem tesz eleget – a jogszerű állapot az Önkormányzat által helyreállítható legyen. Ezen a módon jogszerűen elérhető a hatósági jelzéssel (rendszámtáblával) felszerelt, lejárt műszaki érvényességű, elhagyatott, műszaki hibás, közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező járművek közterületről történő eltávolítása.

 

Tájékoztatjuk a csepeli lakosságot, hogy 2023.03.20. és 2023.03.24. közötti időszakban az alábbi helyszíneken tart majd fokozott ellenőrzést a Közterület-Felügyelet:

 

Völgy utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében, a busz sávban szabálytalanul megálló és várakozó gépjárművek is ellenőrzésre kerülnek, és tettenérés esetén helyszíni bírság kiszabására vagy a gépjármű elszállítására kerül sor.

 

A járőrök fokozottan fogják ellenőrizni a tehergépjárművek behajtási engedélyét Déli utca, Plútó utca, Királyerdő utca súlykorlátozott területeken.

 

Elszállításra kerülnek a Kossuth Lajos utca 112-116. mögötti utcában a várakozási tilalom alá eső szakaszon szabálytalanul parkoló gépjárművek, valamint a Kossuth Lajos utca – Ady Endre út sarkánál a SPAR mögötti parkolónál a megállási tilalom alá eső utcaszakasznál szabálytalanul parkoló gépjárművek is. 

 

BKK kérésére a mai napon elszállításra került a II. Rákóczi Ferenc út és az Erdősor utca sarkánál a BKK buszmegállójában hagyott fekete Volkswagen (román frsz: CV93BTI), mely akadályozta az utasok biztonságos fel- és leszállását.

 

A Csepeli Városgazda munkatársainak kérésére a mai napon elszállításra került a Reggel utcai játszótér bejárata elött szabálytalanul várakozó MFG-637 forgalmi rendszámú fekete színű Ford Mondeo, amely akadályozta a játszótéren folyó munkálatok végrehajtását.

 

A Közterület-felügyelet vezetése köszöni a lakosság segítő együttműködését és jogkövető magatartását.

 

 

Utoljára frissítve: 2023. március 16. csütörtök, 14:29