korcimer 15

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 12/2019. (VII.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 14. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében vagy helyettesítés útján történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

Az ellátandó terület utcajegyzéke megtekinthető: https://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Testuleti_anyagok/2020/07.09/12_2019_korzetrendelet_egyseges_2020.12.09._frissitve.pdf

 

A háziorvosi rendelő címe:

Budapest, 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12.

 

Egyéb információk:

– az alapellátáshoz szükséges, 2019-ben teljes körűen felújított rendelő rendelkezésre áll, melynek használatáért használati, vagy bérleti díjat az Önkormányzat nem érvényesít
– Képviselő-testület döntése értelmében a közüzemi költségeket (áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás) az Önkormányzat viseli

– ügyeleti kötelezettség nincs

 

1)A pályázati feltételek:

-      A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,

-      büntetlen előéletű,

-      magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

-      Magyar Orvosi Kamarai Tagság

 

2)Pályázathoz csatolni kell:

-        részletes szakmai életrajz,

-        motivációs levél,

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

-        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, valamint közgyűlési tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

 

3)A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

-        A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére. A praxisjog a tevékenység végzésére személyében kötelezett orvost illeti meg.

-        A háziorvosi tevékenység ellátásához a feladat-ellátási szerződés keretében ingyenesen rendelkezésre bocsájtandó háziorvosi rendelő épülete a 2019-es évben teljes külső-belső felújításon esett át (https://www.csepel.hu/hireink/fejlesztesek/item/12307-megujult-a-tancsics-mihaly-utcai-haziorvosi-rendelo)

-        Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2016. (V.25.) Kt. számú határozata értelmében az önkormányzattól átvállalt feladatok ellátásához szükséges rendelő közüzemi költségeit – áram, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás – az Önkormányzat átvállalja.

 

 

4)A feladat-ellátási szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.

                                         

               

5)A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 28. napja 12 óra. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni.

 

 

6)A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazatára (cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). Személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: szerdai napokon 9.00 óra és 15.00 között, vagy elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

 A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: „14. sz. háziorvosi praxis”.

 

 

7)A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek.

 

 

8)A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a következő e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

9)A pályázati kiírás közzétételének helye:

https://dokumentumtar.csepel.hu/?f=194

            https://oali.aeek.hu/listings/

            https://www.tiesz.hu/index.php/home/allasajanlatok

Koszorúzás Teller Ede szobránál

2023. január 15. vasárnap, 12:25

Teller Ede szobor koszoru 23

Január 15-én, Teller Ede születésnapján koszorúzta meg a csepeli önkormányzat a világhírű atomfizikus mellszobrát a róla elnevezett út és a Károli Gáspár utca kereszteződésében.

Örülnek a Rigó utca felújításának

2023. január 13. péntek, 12:02
thumbnail IMG 1008A kormány támogatásával tovább folytatódnak az útépítések a kerületben. Miközben zajlik a Táncsics Mihály utca felújítása, a napokban elkészült a Rigó utca, ahol a járdát és a kapubeállókat leaszfaltozták, valamint a csapadékvíz-elvezetést is megoldották.

0755673c71a24e718d771ebd19bb48b1Gondoskodni fogunk a csütörtök este Budapesten meggyilkolt rendőr családjáról – jelentette ki a kormányfő a Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! című adásában. Rádióinterjújában Orbán Viktor kiemelte: együttérzésüket fejezik ki a meggyilkolt rendőr családja felé. Erről annyit kell tudni, hogy megszúrtak három rendőrt csütörtökön késő este Kelenföldön. A késes támadóra a rendőrök rálőttek, majd elfogták. Az egyik rendőr, egy körzeti megbízott belehalt a sérüléseibe.

Változások gázárkedvezmény igénybevétele esetén

2023. január 12. csütörtök, 14:01

korcimer kiemeltTisztelt Csepeliek!

2022. év szeptemberétől az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) előírása lehetővé tette a társasháznak, vagy lakószövetkezetnek nem minősülő, legfeljebb négylakásos lakóépületek lakásszámának – jegyzői hatósági bizonyítvánnyal történő – igazolását gázárkedvezmény igénybevétele céljából.

 

2023. január 10. napjától a korábbi előírások módosításra kerültek, melyek enyhítik az önálló lakásokkal szemben korábban figyelembe veendő követelményeket az eljárás során.

 

A többlakásos épületek esetében elég egy közös bejárat is.

 

A Korm. rend. módosítása után, a hatósági bizonyítvány kiállítása során, nem kell figyelembe venni

 

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

 

b) a lakások műszaki megosztására

 

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös bejárat vagy a lakások/lakrészek összenyitása esetén, ettől függetlenül a jogszabály megköveteli, hogy a lakások önállóan használhatóak legyenek. Az OTÉK 105. §- ban meghatározott lakás feltételeinek teljesülnie kell minden lakásként meghatározott rendeltetési egységre vonatkozóan külön-külön is. Tehát ha a többlakásos lakóépületben nincs meg a pihenésre, főzésre, tisztálkodásra, mosogatásra alkalmas helyiségekből a lakásokhoz tartozó, megfelelő számú helyiség (pl. két konyha, fürdő, wc, háló stb.), vagy a szobaméretek nem megfelelőek, akkor ott vélhetően továbbra sem lesz kiadható a hatósági bizonyítvány.

 

Bizonyos esetekben, társasházak esetében is kérhető jegyzői hatósági bizonyítvány

 

A másik jelentős változás a jelenlegi jogszabálymódosításban, hogy ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, ott a települési önkormányzat jegyzője kérelemre kiállíthatja a hatósági bizonyítványt. Vagyis, ha a társasház egyik külön albetéten szereplő lakásán belül több (legfeljebb négy) lakás található, úgy annak száma már igazolható a jegyző által, amennyiben egy fogyasztási helyet képeznek.

 

pdfTajekoztatas_hatosagi_bizonyitvany_kiadasarol.pdf

 

 pdfHatosagi_bizonyitvany_iranti_kerelem_nyomtatvany_kieg.pdf

 

 pdfCsaladi_fogyasztoi_kozosseg_adatkezelesi_tajekoztato_1.pdf

 

Gulyas Gergely

Tegnap megtartotta a kormány az első ülését 2023-ban.

80 évvel ezelőtt volt a doni katasztrófa

2023. január 12. csütörtök, 10:20

Bundesarchiv Bild 183 1991 0221 503 Verluste nach Kampfen am DonNyolcvan éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg.

Borbély Lénárd: Csepel fejlődik

2023. január 11. szerda, 14:54

VTF 7187Milyen fejlesztések valósultak meg 2022-ben? Hogyan érinti a rezsiválság Csepelt? Milyen módszerekkel küzd az energiaárak drasztikus emelkedése ellen a kerület? Borbély Lénárdot, Csepel polgármesterét kérdeztük az elmúlt egy év főbb történéseiről, beruházásokról, a kormánnyal való sikeres tárgyalásokról és arról, hogy szerinte a helyi politikusoknak mit kellene a szemük előtt tartaniuk, amikor döntést hoznak.

Felnőtt szemészet a kerületben

2023. január 10. kedd, 11:57

TIESZ

Információink szerint minden nap van szemészeti rendelés Csepelen a Tóth Ilona szakrendelőben, kivétel ez alól a gyermekszemészet.

korcimer kiemeltTisztelt Csepeliek!