2017.05.24. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. május 19. péntek, 11:59

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. május 24-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű
városrehabilitációs pályázatokon elnyert támogatással kapcsolatos Együttműködési Megállapodások aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210240 helyrajzi számú ingatlan
közfeladat ellátásához szükséges ingyenes tulajdonba vételről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az egyesített engedélyes-kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges
fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola
előtti tér és környezete megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat tűzcsapokra történő ivócsapok telepítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat különleges meghallgató szoba kialakítására és
berendezésére a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Rendőrkapitányság fennállásának 100. évfordulója
alkalmából rendezendő megemlékezések támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó
közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel történő Támogatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat jó tanuló, jó sportoló diákok erdélyi nyaralásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017/2018-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
és a Jó adatszolgálató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi
követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati
hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2017. május 19.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2017. május 24. szerda, 15:59

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail