2017.06.26. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. június 23. péntek, 13:07

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. június 26-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat a 88/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat módosítására, meglévő bérlőkijelölési jog átruházására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea mb. intézményvezető

 

Napirend-tervezet 7. pontja:(saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Szakmai programja módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea mb. intézményvezető

 

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 6 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint a 172/2016. (XII.12.) SZEFOB határozat végrehajtását érintő döntésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat javaslat tételére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Budapest, 2017. június 26.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Utoljára frissítve: 2017. június 26. hétfő, 16:36

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail