2017. június 27. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. június 26. hétfő, 18:05

MEGHÍVÓ

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. június 27 (kedd) 17,15 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó rendkívüli ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára
szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat Csillagtelep, Központi park (Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli park) felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat Petz Ferenc utcai sportpályák felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest 200543 helyrajzi számon felvett, a természetben Tejút utca 10-12. szám alatti
ingatlan tekintetében a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrumot megillető
vagyonkezelői jog rendezésére, valamint az ingatlant érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat a 88/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat módosítására, meglévő bérlőkijelölési jog átruházására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosításának jóváhagyására, továbbá a 2017/18-as nevelési év indításánál az óvodai csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Tímea mb. intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. II. féléves Munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (159. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szent Imre téri pavilonsor (hrsz.: 208664/1) ingatlanjainak nyilvános pályázat útján történő bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (160. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerület digitális és közterületi wifi fejlesztése érdekében,
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel való szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (158. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Szenet István út és Toboz utca közti ingatlan (hrsz.: 205923/1)
nyilvános pályázat útján történő értékesítésére, a királyerdei lakosság bevásárlási lehetőségeit
nagyban javító kereskedelmi célú ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (151. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési keretmegállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat az iskolai gyermekétkeztetéshez és a tálalókonyhák működéséhez kapcsolódó létszám biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXi. kerület 201031/49 helyrajziszámú, természetben a Budapest XXI. kerületi
Simon Bolivár sétány 4-8 szám alatti ingatlanon belül elhelyezkedő helyiségegyüttes ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi központ részére – autista csoportok elhelyezése céljából – irodák
ingyenes használatba adására, valamit ezzel összefüggésben az 547/2015. (XI.26.) Kt. határozat módosítására,
és a 452/2015. (IX.24.) Kt. határozat felhatalmazása alapján kötött ingatlan használati megállapodás módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (162. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. I. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság által a támogató szolgáltatást
működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Javaslat az ellátási szerződés megkötésére családok átmeneti otthona típusú szolgáltatás biztosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (161. sz. előterjesztés)

Javaslat piaci alapú pályázat során nem hasznosított önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. június 26.

 

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                           bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2017. június 28. szerda, 10:03

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail