2017.09.25. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. szeptember 22. péntek, 12:51

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. szeptember 25-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2017. évi költségvetésről szóló 15/2017. (VII.04.) önkormányzattal módosított 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter praxisjogáról történő lemondásának elfogadására és a praxis betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális bérlakásban történő elhelyezésre, valamint 24 órás segítség nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői beosztása betöltésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat 3 db önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére, valamint tájékoztatás a 82/2017.(VI.26.) SZEFOB határozat végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. szeptember 25.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Utoljára frissítve: 2017. szeptember 25. hétfő, 18:03

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail