2017.11.29. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. november 24. péntek, 12:46

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. november 29-én (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete……/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló, Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 3. számú módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a XXI. kerületi autóbuszvárók egységesítésére, cseréjére és új felépítmények telepítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (241. sz. előterjesztés)

Javaslat a 210207 hrsz.-ú (II. Rákóczi F. u. 73.) használatba adott ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (240. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XXI. kerület 208664/1 hrsz. alatt levő, Szent Imre téri pavilonsor vagyonelem forgalomképesség szerinti minősítésére és kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára, továbbá a B5-ös pavilon BKK ügyfélközponti kialakítása céljából való hasznosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Rév u. 1. fszt. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a 345/2016. (X.27.) Kt. határozat módosítására, továbbá a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Baracsi Imre Nemzetközi Birkózó Emlékverseny megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ KEHOP 5.2.11. kódszámú pályázaton történő indulásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat adomány elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvoda vezetői számára egyéb pótlék biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (233. sz. előterjesztés) + Kiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés) +Melléklet

Javaslat a 2016. évi önkormányzati vagyonváltozás Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Sz. J. képviselő vagyonnyilatkozatának tárgyalására.

Előterjesztő: Dobák István képviselő

 

 

Budapest, 2017. november 29.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2017. november 30. csütörtök, 16:36

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail