2018.09.25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. szeptember 21. péntek, 13:37

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. szeptember 25-én (kedd) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerület Kapitányság részére üzemeltetésre átadott személygépkocsival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (180. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (167. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 17/2018. (VI.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (168. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (169. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 208076/1 hrsz. ingatlannak Brenner János parkká történő elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (184. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Ovi-Sport pályák kialakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola tornatermének a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem Felújítási Program V. ütem keretében történő felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (177. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére kitűzött 2018. évi prémium feladat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (187. sz. előterjesztés)

Javaslat Part menti úszómű (stég) kialakítására a csepeli Kis-Duna parton

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetésének Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (170. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. kerület 210439/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Karácsony Sándor utca 1/A. szám alatti önkormányzati üzlethelyiség elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (171. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, 6 darab üres üzlethelyiség felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (172. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó 2019. évi megjelentetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (181. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (186. sz. előterjesztés)

Javaslat az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (185. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott új szolgáltatások feltételeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Javaslat az Állami Számvevőszék Elnöke EL-0636-005/2018 figyelemfelhívó levelével kapcsolatos döntéshozatalra

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István képviselő

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 25.

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2018. szeptember 26. szerda, 08:58

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail