2018.09.24. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 21. péntek, 14:23

 

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2018. szeptember 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.)

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (178. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (174. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi fejlesztési forrásokat biztosító Egészséges Budapest Program lebonyolításához szükséges megállapodások, szerződések megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodájában a működési feltételek meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (176. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Nagyné Kovács Timea intézményvezető

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználóval való lakáshasználati szerződés megkötésére a 1214 Budapest, Nap u. 16. I. em. 2. sz. alatti bérleményre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére

 

 A. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201822/5/A/91 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Szent István út 1/C. 4. em 27. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

B. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/9/A/49 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 112. 8. em. 49. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 C. Javaslat a Budapest XXI. kerület 208495/4/A/106 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 59. 3. em. 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 D. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/67/A/50 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zrínyi utca 1/A. 8. em. 30. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 E. Javaslat a Budapest XXI. kerület 209135/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 61. fszt. 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 F. Javaslat a Budapest XXI. kerület 200959/17/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Zöldfa utca 12. 3. em. 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 G. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201031/65/A/111 hrsz. alatt felvett, természetben a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 3. em. 11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésére (saját hatáskörös előterjesztés)
 Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés) Napirendről levéve.

Javaslat a 2018/3. Piaci alapú versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. szeptember 21.              

 

Szuhai Erika s.k.

elnök

Utoljára frissítve: 2018. szeptember 25. kedd, 08:42

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail