2018.11.28. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. november 23. péntek, 14:12

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2018. november 28-án (szerda) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Fsz. 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat Losonci Róbert önkormányzati képviselő bizottság tagjává történő megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018. (XI.   .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület …/2018. (XI. .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat Kerületi Szabályozási Terv készítésére és Rendelettervezet a Béke tér – Völgy utca – Erdőalja utca – Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő tárgyi eszközök Magyar Állam tulajdonába adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200539. hrsz., természetben a 1214 Budapest, Űrhajós utca 4/A. szám alatti ingatlanra létrejött ingatlan bérbeadásáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint új megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 200559/0/66 hrsz. alatt felvett, természetben a Vénusz utca 13-15. szám alatti, 51 m2 önkormányzati ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 201031/70/A/2 helyrajziszámon nyilvántartott ingatlan forgalomképesség szerinti minősítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Minősítő, illetve Karácsonyi koncertjének megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fitt jövő Alapítvány részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére a Családi Fitnesz Nap megrendezéséhez

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a 363/2018. (X.18.) Kt. határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (233. sz. előterjesztés)

Javaslat a CREUSA-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Morava Réka) magán foglalkozás egészségügyi tevékenységének jóváhagyására és a szükséges helyiségek bérleti szerződés keretében történő biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati vagyon üzemeltetési jogának átadására a Csepeli Városkép Kft.-nek

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére és sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. november 28.

 

                                                                                                          Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2018. november 28. szerda, 16:34

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail