2010.11.02. - Fenntartható fejlődés Bizottsága

2010. október 28. csütörtök, 13:21
"

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2010. november 2-án (kedden) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.) tartandó rendkívüli ülésére.

  

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (217. számú előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról Szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 2. pontja: (218. számú előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 3. pontja: (212. számú előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 4 pontja: (219. számú előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Került Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
Napirend-tervezet 5. pontja: (220. számú előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
Napirend-tervezet 6. pontja:
Javaslat a Fenntartható Fejlődés Bizottsága ügyrendjének módosítására (jegyzői észrevétel alapján – lásd. mellékelt jegyzői észrevételt–)
Előterjesztő:
Zupkó János bizottsági elnök

Napirend-tervezet 7. pontja:
Egyebek


-javaslatkérés a bizottságra átruházható hatáskörökre vonatkozóan (lásd. mellékelt jegyzői levelet)

 
Budapest, 2010. október 28.


Zupkó János sk.    bizottsági elnök

"