2010.11.03. - Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2010. október 28. csütörtök, 19:13
"

M E G H Í V Ó 

az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság

2010. november 3-án (szerdán)  16, 00 órai kezdettel a

Polgármesteri Hivatal kistanácstermében tartandó rendkívüli ülésére

(1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. em. 5.)  

  

Napirend-tervezet 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja:
(210. sz. előterjesztés)
Javaslat házi orvosi szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja:
(207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (211. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
(214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 6. pontja:
(212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend-tervezet 7. pontja:
(208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 8. pontja:
(213. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat feladatellátásának támogatására szolgáló pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 9. pontja:
(215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend-tervezet 10. pontja:
(216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

Napirend-tervezet 11. pontja:
(217. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 12. pontja:
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok

Napirend-tervezet 13. pontja:
(219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja:
(220. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 15. pontja:
Egyebek

Az ÜVB hatásköreire vonatkozó javaslat kialakítása
(dr. Szeles Gábor felkérése alapján)


Budapest, 2010. október 28.

Balogh Ernő s.k.
elnök

"