2011.06.27. Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. június 24. péntek, 16:50
"

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság

2011. június 27-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében (1211 Bp. Szent Imre tér 10. I. 5.) tartandó

ülésére

 

 

Napirend-tervezet  1. pontja: (183. sz. előterjesztés)

Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.)Kt. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK ZRT. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja: (179. sz. előterjesztés)

Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és

módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila polgármester

Napirend-tervezet 5. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011.(I.27.)Kt számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat bűnelkövető elfogásában közreműködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEPP TV műszaki fejlesztésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (182. sz. előterjesztés)

Ingyenes közmű és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József PEB elnök

Napirend-tervezet 10. pontja: (180. sz. előterjesztés)

Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az önkormányzat min. 10 % tulajdonrésszel rendelkezik

Előterjesztő: Pákozdi József PEB elnök

Napirend-tervezet 11. pontja: (175. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend-tervezet 12. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 24.

 

 

 

 

 

Pákozdi József

                                                                                                          elnök sk.

"