2011. 10. 05. Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság

2011. október 03. hétfő, 13:19
"

 

M E G H Í V Ó

2011. október 5-én (szerda) 17.00 órai
tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság Ügyrendjére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 2. pontja:
Javaslat a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tenk András elnök

Napirend-tervezet 3. pontja:
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat Szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 4. pontja:
Javaslat az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és működési szabályzatának és Szakmai programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend-tervezet 5. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. október 4.


                                                                                                                              Tenk András s.k.
                                                                                                                                    elnök

 

"