Nyomtatás

2015.02.23. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2015. február 20. péntek, 14:15
"


M E G H Í V Ó


a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság
2015. február 23-án (hétfő) 17 órai
kezdettel tartandó ülésére,
melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

Nyílt ülés:


Napirend 1. pontja: ( 50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: ( 49. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: ( 44. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: ( 42. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: ( 43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: ( 41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 7.pontja: (54. sz. előterjesztés)  
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8.pontja: (56. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9.pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10.pontja: (58. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:


Napirend 11. pontja:
Javaslat a 202965/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXI. kerület Aradi Vértanuk útja 31. A. ép. fszt. 5. sz. alatti szükséglakás elidegenítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja:
Beszámoló D. Z. lakáspályázatra benyújtott dokumentumainak vizsgálatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. február 20.


Szuhai Erika  s.k.
elnök

"