Nyomtatás

2015. 02.25. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. február 20. péntek, 15:24
"

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. február 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 1. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló, 17/2014. (VI.26.), a 19/2014. (IX.25.) és a 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (49. sz. előterjesztés) + (Előterjesztői kiegészítés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (46/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213/2014. (V.23.) Kt. számú határozat (Javaslat „Fogyasztóbarát kerület” elnevezésű programhoz történő csatlakozásra) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (51/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat „Az RSD csepeli partszakaszán kialakított közvilágítási rendszer tulajdonjogának megtartása és üzemeltetésre történő átadása a Budapesti Dísz- Közvilágítási Kft. részére”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Szent István út 228. szám alatti ingatlan a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (63. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: ( 60. sz. előterjesztés)
Javaslat a napsugár tagóvoda udvarán létesített mászóka ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a 47/2015. (I.29.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli Ady Endre út – Védgát utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely biztonságának növelésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (41. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 22. pontja: ( 58. sz. előterjesztés)
Javasat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: - helyszíni kiosztás -
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 33/2015. (II.04.) PEÜB számú határozattal elfogadott munkatervének módosítására
Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

 

Budapest, 2015. február 25.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"