Nyomtatás

2015. 03. 11. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2015. március 06. péntek, 13:29
"

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság
2015. március 11-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére.

     Napirend előtt:

 

        Tájékoztató a Pályázati felhívás módosításáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
       „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
        felújításának támogatása” alapprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz szükséges önerő
        támogatására 2015. kiírt pályázat tekintetében (T-5)
 
        Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (74. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (72. sz. előterjesztés + Cserelap)
Javaslat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (69/1. sz. előterjesztés + Tájékoztató a költségvetési egyeztetésekről + Könyvvizsgálói jelentés+ KÉT állásfoglalás)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (71. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatás nyújtására az Algernon Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Javaslat „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű projekt keretében beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. március 11.

 

Dobák István sk.
bizottsági elnök

"