2017. 04. 27. - Testületi ülés

2017. április 21. péntek, 12:01

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. április 27-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (82. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat a kerületi oktatási intézmények átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről és javaslat a 2017. évi nyári napközis tábor megrendezésének időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (81. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói jelentés 1. könyvvizsgálói jelentés 2.

Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel új utakon: a METRANS Konténer Kft.-től beérkezett közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útépítés célú felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat az UPC Magyarország Kft.-vel a kerület digitális fejlesztése érdekében való együttműködés megvalósításához és közterület-használati szerződéshez szükséges felhatalmazásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Művelődési Ház színháztermének komplex korszerűsítésére, és a felújítás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (87. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsődei Részleg komplex tetőfelújítása és homlokzati hőszigetelése kivitelezési költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

A. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (89. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására (90. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető igazgató

 

C. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (91. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére (92. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:

A. Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (93. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói jelentés cserelap

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi üzleti tervére (94. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

C. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (97. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat a prémium feladatok kitűzésére, valamint alapbér megállapítására a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére (103. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja:

A. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (98. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására (99. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

C. Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (100. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2016. október 05. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (101. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E. Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (102. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (106. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Toldi Miklós tematikus meseparkba játszótéri eszközök ellenszolgáltatás nélküli adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (105. sz. előterjesztés) + mellékletek

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (80. sz. előterjesztés) melléklet

Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. április 27.

                                                                                                                Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                                  polgármester

Utoljára frissítve: 2017. május 19. péntek, 11:54