2017. 05. 25. - Testületi ülés

2017. május 19. péntek, 11:47

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 25-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat az általános iskolai tanulmányait kezdő csepeli gyermekek támogatására és

Rendelettervezet a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (110. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta.

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …/2017.(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (125. sz. előterjesztés)+ cserelap

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210240 helyrajzi számú ingatlan közfeladat ellátásához szükséges ingyenes tulajdonba vételről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Csepelen történő létrehozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű városrehabilitációs pályázatokon elnyert támogatással kapcsolatos Együttműködési Megállapodások aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat az egyesített engedélyes-kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges fedezet biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola előtti tér és környezete megújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat tűzcsapokra történő ivócsapok telepítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapest Városarculati Nonprofit Kft. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat különleges meghallgató szoba kialakítására és berendezésére a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepeli Rendőrkapitányság fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezések támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó közalkalmazottak jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel történő Támogatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (134. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2017. évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat jó tanuló, jó sportoló diákok erdélyi nyaralásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017/2018-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (130. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság határozatának testületi véleményezésére

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet  22. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat az „Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása és a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (121. sz. előterjesztés) + FEB kivonatFüggetlen könyvvizsgálói vélemény

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László Csepeli Városgazda Zrt. vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (128. sz. előterjesztés)- Sürgősségi előterjesztés

Javaslat CSEPEL DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi F. út 49. szám alatt található gázrobbanással sújtott ingatlanok (hrsz. 210181) megvásárlására, valamint önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan házszámának megállapítása tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Budapest, 2017. május 25.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2017. május 26. péntek, 08:26