2017. 10. 26. - Testületi ülés

2017. október 20. péntek, 12:54

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. október 26-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-8)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

           Tájékoztató a 2017. évi „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyeréséről (T-9)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (228. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (227. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (….) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Hírmondó 2018. évi megjelentetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (225. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 209861/0/C/12. hrsz alatt felvett, természetben 1215 Budapest, Ady Endre út 116. sz. alatt található egyéb helyiség megjelölésű, a társasház egyéb albetéteitől műszakilag elkülönült felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (210. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (218. sz. előterjesztés)

Javaslat országzászló létesítésére a Daru-dombon

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a közvilágítási beruházások megvalósítására több helyszínen

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat az 504/2015. (X.29.) Kt. határozat módosítására a Csepel Ökölvívó Szakosztály Sport Egyesülete elhelyezésével kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat az első és második osztályos tanulók úszásoktatásának biztosításához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (211. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámkeretének emelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (212. sz. előterjesztés)melléklet

Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (214. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására című pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (226. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat köztéri műemlék állításáról Budapest, XXI. kerület Ady Endre út 25. szám előtti közterületen (hrsz: 209364/29)

Előterjesztő: Morovik Attila FIDESZ-KDNP frakcióvezető

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2017. október 26.

 

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2017. október 26. csütörtök, 16:25

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail