2017. 12. 14. - Testületi ülés

2017. december 08. péntek, 12:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. december 14-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (257. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi maradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó 2017. április 27-i előterjesztés, valamint a 142/2017. (IV.27.) Kt. és a 249/2017. (VI.28.) Kt. határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete…../2017. (XII.  .) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (253. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …./2017.(… …) önkormányzati rendelete Csepel településkép-védelméről és alakításáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Javaslat Értékvédelmi Alap létrehozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (261. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat helyi televízió működtetésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (262. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „testvér-települési programok és együttműködések” elnevezésű pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (247. sz. előterjesztés) + cserelap

Javaslat néhai Dr. Koncz János síremlékének felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Szabadidősport Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépült 2 db műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kezelésébe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (263. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az átmeneti gondozásra szoruló gyermekek biztonságos ellátásának megszervezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2017. december 14.

 

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2017. december 14. csütörtök, 15:58