2018. 02. 22. - Testületi ülés

2018. február 16. péntek, 11:31

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. február 22-én (csütörtök) 20,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (47. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (49. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat ingatlan haszonbérbe adásáról az Országos Mentőszolgálat részére, valamint ezzel összefüggésben a 427/2017. (XII.14.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) ör. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (41. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (19. sz. előterjesztés a 19/1. sz. melléklettel) + Cserelap + független könyvvizsgálói jelentésÉrdekegyeztető emlékeztető

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építészet-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 29/2017. (XII.20.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (46. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 16/2017. (VII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Építészeti Örökségéről szóló konferencia megrendezéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (51. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium felújítására és a felújítás ideje alatt történő tanítás zavartalan feltételeinek bizotsítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (44. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Napközis Tábor, valamint a Rákóczi tér fejlesztése érdekében szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (45. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 azonosítószámú „Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten” elnevezésű projektben való partnerség kialakítására, valamint a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat a fejlődő egészségügyért az egészséges Csepel érdekében 1215 Budapest, Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a 1214 Budapest, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő komplex felújítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (50. sz. előterjesztés) sürgősségi előterjesztés

Javaslat az Egészséges Budapest Programban való részvételhez szükséges önerő biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepítendő elektromos gépjármű töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint ingyenes közterület-használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (43. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2018-ban elbontott buszvárók ideiglenes pótlására

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat az Iskola téri KRESZ park felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyümölcsfa program megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (27. sz. előterjesztés)

Javaslat a Maria Montessori Alapítvány számára ingatlan bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtásáról szóló 30/2016. (I.26.) Kt. határozat módosítására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (29. sz. előterjesztés)

Javaslat ingyenes sóbarlang bérletek biztosítására csepeli nyugdíjasok részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat „Corvin köz” féldombormű ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló élménytáborba való jelentkezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Középtávú Továbbképzési Program elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (26. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a beiratkozás rendjéről szóló hirdetmény közzétételére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (48. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat kitüntető díjak adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (28. sz. előterjesztés)+ kiegészítés

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (42. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat akadálymentesített lakásban történő lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. február 22.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2018. február 22. csütörtök, 19:52