2018. 04. 26. - Testületi ülés

2018. április 20. péntek, 12:38

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. április 26-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

  

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (57. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (58. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2017. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (59. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (74. sz. előterjesztés)

Javaslat körzeti megbízotti kinevezések véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (107. sz. előterjesztés) sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 496/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila frakcióvezető

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (73/1. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (75. sz. előterjesztés) + független könyvvizsgálói jelentés + cserelapok

Beszámoló a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (104. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete módosításáról és

Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezésének helyszínére és időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

A.) Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (92. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

B.) Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (72. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Süle László ügyvezető

C.) Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2017-es évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (91. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

D.) Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (93. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

A.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (85. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

B.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évre szóló üzleti tervének elfogadására (86. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

C.) Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (87. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

D.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2017. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (88. sz.előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

E.) Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (89. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja:

A.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására (80. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

B.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi üzleti tervére (81. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Vida István ügyvezető

C.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (82. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

D.) Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (83. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XXI. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kis-Duna parti sétány északi szakaszán és a Daru-dombon kialakított közvilágítási rendszerek tulajdonjogának megtartására és üzemeltetésre történő térítésmentes átadására a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Javaslat a volt Napközis tábor kerítésének felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand és egyéb többletkiadásaival kapcsolatban hozott 18/2017. (I. 26.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat közforgalom számára megnyitott önkormányzati tulajdonú magánterület használatára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat Minszk Partizanszkij Kerületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2018. évi pályázati kiírása

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat „2018. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (67. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamatos biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (105. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a támogató szolgáltatást működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat a 200878. hrsz. ingatlanra létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítására, valamint a 2014. január 09. napján létrejött ellátási szerződés hatályon kívül helyezésére és új ellátási szerződés megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXI. kerületi köznevelési intézményei átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (96. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága 2017. évi gyermekvédelmi beszámolója elfogadására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (66/1. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (103. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat Csepel Örökség kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (106. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat 94/2018. (III.23.) Kt. számú határozattal összefüggő döntéshozatalra

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat bérleti szerződés megkötésére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a alapján

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (100. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezés hosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat településképi bejelentés tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 41. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén kézilabda csarnok létesítéséhez szükséges támogatás kiegészítésére, valamint a kapcsolódó szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. április 26.

 

                                                                                                                       Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                           polgármester

Utoljára frissítve: 2018. április 26. csütörtök, 16:30