2018. 05. 31. - Testületi ülés

2018. május 25. péntek, 13:23

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. május 31-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (125. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról a CSSZT-XXI-05 számú Kerületi Szabályozási Terv módosítása érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló rendelete megalkotására a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése mellett

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű városrehabilitációs pályázatokon elnyert „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” című projekt Támogatási Szerződésének aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2018 elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló Együttműködési Megállapodás IV. sz. módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 6. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterületi utak szilárd útburkolat építésére, csapadékvíz elvezetésére a hozzátartozó járda építéssel a Csónak, Sügér, Repkény utcákban

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (110. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi ellátásban használt eszközök beszerzésének támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (113. sz. előterjesztés) + melléklet

Javaslat bűnmegelőzési tárgyú projekt megvalósítására kiírt pályázatra jelentkezés elfogadására és támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület Tejút u. 10-12. szám alatti, 200543 hrsz-ú. ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (124. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2018. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda alapító okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (126. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat „KOLONICS GYÖRGY SPORTÉRDEMÉREM” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlanvásárlásra a 209961/30, 209961/31 valamint 209961/36 helyrajzi számú telekingatlanok tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (116. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2018. május 31.

 

                                                                                                                

            Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Utoljára frissítve: 2018. május 31. csütörtök, 15:55