2018. 06. 28. - Testületi ülés

2018. június 25. hétfő, 11:20

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. június 28-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (153. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat klímaberendezés adományozására a XXI. kerületi Rendőrkapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (136/1. sz. előterjesztés+ Független könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Rákóczi tér Kerületi Építési Szabályzatának elfogadására, és Budapest, XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) rendelet (CSVÉSZ) területi hatályának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat az Állami Számvevőszék 2018. évben végzett az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzéséről (Csepeli Városkép Kft.) megküldött jelentésről, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester, Vida István ügyvezető

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén lévő autóbuszvárók egységesítéséről, cseréjéről és új felépítmények telepítéséről szóló megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat a közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében történő „Kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása társasházak és lakásszövetkezetek részére” elnevezésű pályázati felhívás elkészítésére és annak lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (147. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerületi Arany János Általános Iskolában a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával megépülő kültéri kézilabda pálya létrehozására vonatkozó megállapodás aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola tornatermének a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem felújítási program keretében történő felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat 1213 Budapest, Szent István út 230. szám alatti ingatlanban működő postai szolgáltató hely (Csepel 3. Posta) Királyerdei Művelődési Házba való ideiglenes áthelyezésére és az ehhez szükséges ingatlanrész ingyenes használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210212 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 79. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (129. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209784/0 hrsz. alatt felvett, természetben a 1215 Budapest, Ady Endre út 36. sz. alatt található 4 db lakás megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest XXI. kerület 210181 hrsz. alatt levő, II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti vagyonelem, illetve a 209961/30., 209961/31., 209961/36. valamint a 213002/38. hrsz ingatlanok forgalomképesség szerinti minősítésére és kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület 210121 hrsz. alatt felvett, természetben a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 19. sz. alatt található lakóház megjelölésű felépítmény bontására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (154. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „a 2018. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (139. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat két db elektromos kerékpár beszerzésére és térítésmentes tulajdonba adására a Csepel Horgász Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (138. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Zrt. között fennálló feladatellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (132. sz. előterjesztés) FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott hulladékszállítási feladatok pótelőirányzatának finanszírozására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (144. sz. előterjesztés)

Javaslat az 56/2018. (II.22.) Kt. számú határozat alapján megkezdett felújítási munkálatok idejére rendelő helyiségek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (140. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 23. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend- tervezet 24. pontja: (151. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat kitüntető díjak adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 25. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 26. pontja: (152. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat sterilszobás lakásban történő elhelyezés meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend- tervezet 27. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja alapján krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2018. június 28.

 

 

Borbély Lénárd sk.

polgármester

Utoljára frissítve: 2018. június 28. csütörtök, 16:44