Nyomtatás

Alakuló ülés 2019.11.06.

2019. október 31. csütörtök, 15:29

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 06-án (szerda) 16.30 órai

kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne az

Országzászló

illetve a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend előtt a Szent Imre téren az Országzászlónál:

 

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményeit

Előadó: Felkai Péterné

 

A Képviselő-testület tagjainak eskütétele és a megbízólevelek átadása

Esküvevő: Felkai Péterné

 

A polgármester eskütétele és megbízólevelének átadása

Esküvevő: Felkai Péterné

 

Ünnepi beszédek

 

Nyílt ülés a Nagytanácsteremben:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (173. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja:

  1. a.)Javaslat az alpolgármesterek megválasztása során leadott szavazatok összesítéséhez szükséges bizottság felállítására, és tagjainak megválasztására (169. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)Javaslat az alpolgármesterek megválasztására titkos szavazással (168. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. c.)A megválasztott alpolgármesterek eskütétele

Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja:

Javaslat a polgármester illetményének és juttatásainak megállapítására (170. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 4. pontja:

Javaslat az alpolgármesterek illetményének és juttatásainak megállapítására (171. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja:

  1. a.) Javaslat a képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak, elnökének, alelnökének megválasztására, valamint a képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására (172. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:

  1. a.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és az Alapító Okiratának módosítására (174. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. b.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (167. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

  1. c.)Javaslat a Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és az Alapító okiratának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (175. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja:

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, alelnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendelet megalkotására (egyidejűleg a 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése) (176. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. november 06.

                                                                                                 Borbély Lénárd sk.

                                                                                                              polgármester

Utoljára frissítve: 2019. november 06. szerda, 15:33