2021.09.23. Testületi ülés

2021. szeptember 17. péntek, 13:56

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. szeptember 23-án (csütörtök) 15.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (133. sz. előterjesztés) + Független könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (134. sz előterjesztés)

Rendelettervezet a Csepel településkép-védelméről és átalakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (135. sz előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (136. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerületben 2021. július 09. napján történt káreseményekhez kapcsolódó vis maior támogatás igénybevételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (137. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1215 Budapest, Károli Gáspár utca 80. szám alatti sorház lakói elhelyezésére vonatkozó döntések utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület 0213031/6 hrsz. ingatlan 705/6065 eszmei hányadának ingyenes tulajdonba vételéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(138. sz előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta

Javaslat az 54/2020. (II.27.) Kt. határozat módosítására és a bérlőkijelölések szociális alapú biztosítására a Budapest XXI. Kerület Rendőrkapitányság, XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Országos Mentőszolgálat részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (139. sz előterjesztés)

Javaslat a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021 című pályázaton történő részvétel jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (140. sz előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (141. sz előterjesztés)

Javaslat a 0015. sorszámú felnőtt háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (155. sz előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére helyiség biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (142. sz előterjesztés) + kérelmek

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és Csepeli Birkózó Klub részére az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (151. sz előterjesztés)

Javaslat a Laurencz László Sportcsarnok (201031/49/A hrsz.) Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (143. sz előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezet részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (145. sz előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2021. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Pákozdi József alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (146. sz előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dobák András főigazgató

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (147. sz előterjesztés)

Javaslat óvodai ingatlanok ingyenes használatának biztosítására

Előterjesztő: Hirholczné Faragó Tünde intézményvezető

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (152. sz előterjesztés) + cserelap

Javaslat Csepel-Belvárosának parkolási helyzetének javítására (avagy, Csepel központja ne legyen az agglomerációból érkezők P+R parkolója)

Előterjesztő: Tóth Sándor képviselő

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (153. sz előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja:

Egyebek

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (154. sz. előterjesztés) - sürgősségi előterjesztés

Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2021. 09. 23.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                      polgármester

Utoljára frissítve: 2021. szeptember 24. péntek, 08:46