Testületi ülés - 2012. 05. 24.

2012. május 18. péntek, 13:23


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. május 24-én (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről (T-20 )
Előadó:Németh Szilárd polgármester 

 

Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-19)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Kúria Köf. 5040/2012/6. szám alatti, Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. rendeletét módosító 16/2011. (IV.28.) Kt. számú rendelete megsemmisítésére irányuló indítványt elutasító döntéséről (T-16)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Beszámoló a Csepeli Védőnői Szolgálat szigetszentmiklósi területen végzett - társulási megállapodásban foglalt - 2011. évi munkájáról (T-17)
Előadó: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Beszámoló a Hárosi Biztos május havi tevékenységéről (T-18 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (146. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola további működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (144. sz. előterjesztés) 
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (147. sz. előterjesztés) 
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjére vonatkozó javaslat támogatására, illetve a 2011. évi rendőrségi értékelő jelentés tárgyalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (150. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (157. sz. előterjesztés  ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (143. sz. előterjesztés  ) + könyvvizsgálói szakvélemény +CSEVAK FEB  
Javaslat jogi lépések megtétele a „számvitel rendjének” megsértése miatt
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő, PEÜB elnök

 

Napirend 8. pontja: (163. sz. előterjesztés ) + Jegyzői észrevétel  + Cserelap
Javaslat az önkormányzattal kapcsolatos büntető eljárások átláthatóvá tételére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 9. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2012. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 10. pontja: (165. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. könyvvizsgálójának megbízására
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 11. pontja: ( 174. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (166. sz. előterjesztés )
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. könyvizsgálójának megválasztására a 2012.,2013. és 2014. évi könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 13. pontja: (168. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására, az ügyvezető igazgató 2012. évre vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (167. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat a "Fut a Csepel" családi sport-, és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat az OVI-FOCI, OVI-SPORT programmal kapcsolatos határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 18. pontja: (152. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat működési támogatás elosztására a csepeli egyházak részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (164. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli diákok színházlátogatásának anyagi támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (148. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási intézmény elhelyezésének vizsgálatára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: ( 172. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Demokrata Fórum használatában volt 201.736/21. hrsz. alatti ingatlan további hasznosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (169. sz. előterjesztés  )
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes megállapodások módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (170. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Szabadság köz végénél közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú földrészlegen elhelyezett gázelosztó vezeték és nyomásszabályozóval kapcsolatos vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (158. sz. előterjesztés )
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések összegeinek ÁFA változás miatti módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: ( 175. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok által - a 2012. évi pályázati kiírásra - benyújtott pályázatok elbírálására, támogatására
Előterjesztő:
Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat feltételeinek módosítására (a 216/2012. (V.03.) Kt. számú határozat visszavonására)
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola, az Erdei Óvodák és a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 32. pontja: (162. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat háziorvosi feladat-ellátási előszerződések megkötésére 
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 33. pontja: (161. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

 

Napirend 34. pontja: (141. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (173. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat fegyelmi eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 36. pontja: (171. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 37. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2012. május 24.


Németh Szilárd 
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48