Testületi ülés - 2012. június 28.

2012. június 22. péntek, 11:28

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. június 28-án (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-22 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-23 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (190. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 2. pontja:( 221. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - helyszíni kiosztás 
Javaslat "Csepel Díszpolgára" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Javaslat peres eljárás megszüntetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: ( 219. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti, 210107 helyrajzi számú ingatlan használatba adására izraelita imaház létesítése céljára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (185. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (188. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (197/1. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (189/1. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (…) önkormányzati rendelete
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (182. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (201. sz. előterjesztés  )
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Javaslat gyermektartásdíj megelőlegezése jogcímen keletkezett behajthatatlan fizetési követelések elengedésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 12. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat kártérítés összegének kifizetéséhez előirányzat biztosítására a Polgármesteri Hivatal részére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 13. pontja: (213. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210146/18. hrsz. (KAZ Kft.) ingatlan kisajátításával összefüggő kártalanítási eljárás fedezetének meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 14 pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat oktatási, nevelési intézmények zászlózására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (207.sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójával összefüggő pályázatok tárgyában hozott 94/2012. (II.23.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (187. sz. előterjesztés )
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (tematikus hálózatok építése Csepel és testvérvárosai között)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Sakk Kultúra Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (223. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felkérésére segítségnyújtásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (211. sz. előterjesztés )
Javaslat közterület Teller Edéről történő elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 20. pontja: (225. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az uszoda engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (179. sz. előterjesztés )
Javaslat a 601/3/2003. (XI.25.) Kt. számú határozat visszavonására, a 200201/1. hrsz alatti közterület elnevezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (220. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (204. sz. előterjesztés )
Javaslat megállapodás jóváhagyására a Humán Szolgáltatások Igazgatósága és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (208. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezés"u projekt ESZA tartalmát segítő „Együttm"uködési Megállapodások” elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (209. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs program elnevezés"u projektben Programalap keretében pályázatok kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (199. sz. előterjesztés ) + FEB kivonat
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (210. sz. előterjesztés )
Javaslat ideiglenes szabadtéri jégpálya létesítésére és üzemeltetésére a 2012-2013. évi téli időszakra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (202. sz. előterjesztés )
Javaslat megújuló erőforrások felhasználásával kombinált épületenergetikai beruházások a kerület által fenntartott óvodákban és bölcsődékben
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (203. sz. előterjesztés )
Javaslat az Eötvös József Általános Iskola és a Katona József Általános Iskola villamos hálózat felújítási előirányzatai közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (212. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal épületéhez csatolt épületrészek állagmegőrzési és üzemeltetési kötlségeinek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (215. sz. előterjesztés ) + melléklet1 + melléklet2
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (216. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos telekhatár-rendezési és társasház megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (217. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1214. Bp. Szabadság u. 21. alatt található önkormányzati ingatlan felújításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csikó stny. 2/b. szám alatti helyiségek további hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (224. sz. előterjesztés  ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények által használt ingatlanok teljes kör"u üzemeltetésének átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (191. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Katona J. u. 54-58. (208940/1. hrsz.) ingatlannal összefüggő jogi probléma rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (218. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gyermek Ifjúsági és Sportcentrum (Budapest, Hollandi út 8-10.) Sport Szabadidő és Rendezvény Központra való átnevezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (183. sz. előterjesztés  )
Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (195. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák óvodavezetői állásának meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (198. sz. előterjesztés )
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a nyári napközis táborhoz
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szárcsa Általános Iskola és az Erdei Óvodák módosított alapító okiratainak korrekciójára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (222. sz. előterjesztés ) + Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézmény megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (193. sz. előterjesztés ) + Cserelapok
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 45. pontja: (194. sz. előterjesztés ) + Cserelapok
Javaslat a kerületi egészségügyi alapellátási tevékenységet megbízási szerződéssel végzők szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 46. pontja: (196. sz. előterjesztés ) + ELFOGADOTT MUNKATERV!
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi II. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 47. pontja:205. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 48. pontja
Egyebek

 


Budapest, 2012. június 28.

 


         Németh Szilárd
     polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48