Rendkívüli testületi ülés - 2012. 08. 30.

2012. augusztus 24. péntek, 14:26

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (237. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (238. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet + Cserelap
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 3. pontja: (239. sz. előterjesztés)
Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozására és pénzjutalom nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (244. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (241. sz. előterjesztés) + melléklet
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja: ( 247. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (243. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (242. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Sáska utcai (Hollandi út- Sáska utca 21. sz. szakaszhatár között) csapadékvíz-csatorna építéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (250/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a 208261/3. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan térítésmentes használatba adásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 10. pontja: (251. sz. előterjesztés )
Javaslat néhai Kratzl Béláné az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (249. sz. előterjesztés )
Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12 jelű, szociális célú városrehabilitációs programban történő részvételre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (245. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Nyirő József Kárpát-medencei irodalmi és műveltségi verseny kiírására és lebonyolítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (248. sz. előterjesztés )
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (Európa a Polgárokért Program, Testvérvárosi találkozó)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 Napirend 14. pontja: (240. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületi önkormányzat által fenntartott általános- és középiskolák igazgatói, illetve a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetője részére megállapított vezetői pótlék emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (246. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodák, iskolák alapító okiratának módosítására és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény megszüntető okiratának kiadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Budapest, 2012. augusztus 30.

 

 

         Németh Szilárd 
           polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48