Testületi ülés - 2012.09.27.

2012. szeptember 21. péntek, 12:15


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptember 27-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az ún. északi bevétel felhasználásáról (T-25 )
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-28 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Nagy Imre ÁMK-ban elvégzett nyílászárók garanciális javításáról (T-26 )
Előadó: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-27 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Beszámoló a Hárosi Biztos szeptember havi tevékenységéről (T-24 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Zárt ülés:


Napirend 1. pontja: (297. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés, helyszíni kiosztás
Javaslat „Csepel Örökség” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (289. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 73. szám alatti, 210207 helyrajzi számú ingatlan használatba adására izraelita imaház létesítése céljára tárgyú 356/2012. (VI.28.) számú Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (252. sz. előterjesztés ) + Melléklet
Javaslat a Tátika-Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (254. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (258. sz. előterjesztés) + 38/2009. (X.20.) Kt. rendelet
Rendelettervezet közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 6. pontja: (271. sz. előterjesztés)  + Cserelapok
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel és 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (270. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (284. sz. előterjesztés )
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2013. évre 2.500.000.000,-Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (296. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Járási Hivatal méltó elhelyezésének ingatlanok átadására
Előterjesztés: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (274. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók bérének rendezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 11. pontja: (256. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (257. sz. előterjesztés )
Javaslat „Egy tanár regőséneke” című verseskötetek vásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 13. pontja: (264. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Csepel Diáksport Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (265. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Német Önkormányzat részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (266. sz. előterjesztés )
Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (263. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 213/2012. (V.03.) Kt. határozattal kiírt 2012. évi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok tárgyában hozott 301/2012. (V.24.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (277. sz. előterjesztés )
Javaslat a Biztonságos Csepelért Közalapítvány megszüntetése tárgyában hozott határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (285. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (262. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Gyártelep fejlesztési stratégiájának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (291. sz. előterjesztés )
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (282. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (269. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (268. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programhoz kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (283. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projektet megvalósító konzorciumi tag helyettesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (272. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői állásának pályáztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja: (292. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat eszközparkjának fejlesztésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (255. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (267. sz. előterjesztés )
Javaslat az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

(259. sz. előterjesztés ) KT NEM VETTE NAPIRENDRE
Javaslat a jelenleg önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények további fenntartására irányuló szándék kinyilvánítására
Előterjesztő: Dobák István frakcióvezető-helyettes

Napirend 29. pontja: (273. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerületi Diáksport rendezvények lebonyolításának, és a sporteszközök beszerzésének támogatás nyújtásának felhasználási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (287. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2013. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 31. pontja: (275/1. sz. előterjesztés ) 
Javaslat a Csepeli városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 32. pontja: (288. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában lévő a Csepeli Strandfürdőt magába foglaló 205806/2 és 205806/3 hrsz. számú természetben a 1213 Budapest Hollandi út 14. sz. alatt álló 53200 m˛ nagyságú strandként üzemelő ingatlan területének bérletéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 33. pontja: (290. sz. előterjesztés )
Javaslat a Királyerdei Művelődési Ház (1213 Budapest, Szent István 230.) telken belüli csatornahálózatának megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 34. pontja: (281. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos telekhatár-rendezési megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 35. pontja: (293. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat komposztálási program kibővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 36. pontja: (295. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 37. pontja: (276. sz. előterjesztés )
Javaslat Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 38. pontja: (280. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett programok, rendezvények, kiadványok költségeinek céltartalékból történő finanszírozására II.
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 39. pontja: (261. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-007/00581-18/2012. számú határozatának végrehajtásával összefüggő döntésekre (Bp. XXI. 214247/2. hrsz alatti és a 200073 hrsz-hez csatolt terület)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 40. pontja: (253. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2012/2013. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 41. pontja: (294. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat "Biztonságosan közlekedni egy életúton" közlekedésbiztonsági és oktató program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila

Napirend 42. pontja: (279. sz. előterjesztés )
Javaslat a HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 43. pontja: (260. sz. előterjesztés )
Javaslat egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 44. pontja: (278. sz. előterjesztés )
Javaslat megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 45. pontja: (286. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 46. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2012. szeptember 27.


                                                                                                                       Németh Szilárd 
                                                                                                                         polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48