Testületi ülés - 2012.11.29.

2012. november 23. péntek, 11:51

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. november 29-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-38 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékozató a Szent Imre tér részleges rekonstrukciója beruházás megvalósításáról (T-30 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Tájékozató a Járási Hivatal 2013. január 01-i kialakításával kapcsolatos változásokról (T-31 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Ófalu KSZT-ről (T-32 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztatás a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által 500/2011. (VI.30.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott gazdasági-szervezeti intézkedési tervében 2012. december 31. határidővel lejáró feladatok elvégzéséről (T-36 )
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató a Csepeli Építészeti-műszaki Tervtanács 2012. május 1-jei megalakulása óta végzett munkáról, a jelenlegi jogszabályi változásokról, a munka során szerzett tapasztalatokról, valamint ezek alapján összeállított javaslatokról (T-34 )
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

Beszámoló a Hárosi Biztos november havi tevékenységéről (T-35 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

Tájékoztatás a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál végrehajtott integráció tapasztalatairól, a gazdasági-szakmai intézkedési terv megvalósulásáról (T-33 )
Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária mb. intézményvezető

Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-37 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (357. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés (Helyszíni kiosztású)
Javaslat "CSEPEL ÖRÖKSÉG" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (322. sz. előterjesztés) + cserelap
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (343. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (323. sz. előterjesztés )
Javaslat Gyermeksziget Óvoda vezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja: (340. sz. előterjesztés )
Javaslat Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (338. sz. előterjesztés )
Javaslat háziorvosi és fogorvosi praxis átvételéhez szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 7. pontja: (347. sz. előterjesztés )
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

(353. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli strandon történő beruházás finanszírozásáról - Az előterjesztő visszavonta!
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 8. pontja: (363. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztású
Javaslat a Budapest Gyógyfürdői  és Hévizei Zrt. tulajdonában lévő, a Csepeli Strandfürdő részbeni területét képező Budapest XXI. kerület 205806/13. hrsz. alatt felvett, 13722 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásáról és hasznosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 9. pontja: (336. sz. előterjesztés )
Javaslat első- és másodfokú bírósági ítélettel a Duna-ÉPSZER Zrt. felperes részére megítélt összegekkel kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 10. pontja: (354. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Szent István út 217. sz. alatti ingatlan felújítására elfogadott 206/2012. (V.03.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 11. pontja: (360. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat tulajdonosi döntés a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér átalakítása okán felépítendő pavilonsor felépítése finanszírozásának módjáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 12. pontja: (361. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat versenytárgyalási eljárás kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester
Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!

Napirend 13. pontja: (358. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Daru domb előtti zölterületi gyalogos sétány közvilágításának részleges kiépítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (359. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló az állam által 2013. január 1-jén fenntartásra átvett közoktatási intézmények működtetésének biztosítása érdekében folyamatban lévő előkészítő munka tapasztalatairól és a megvalósítás módjáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (324. sz. előterjesztés )
Javaslat a 427/2012. (VII.10.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (325_beszamolo_2012ktgv_1-3_negyedevi_teljesites.pdf )
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (349. sz. előterjesztés + Melléklete ) + Egységes szerkezetű rendelet + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (342. sz. előterjesztés ) + KÉT vélemény  + Könyvvizsgálói vélemény  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (328. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (331. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására, a Hivatali dolgozók béremelésével kapcsolatos 499/2012. (IX.27.) Kt. számú határozat pontosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (332. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (341. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (334. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet MR-1. számú mellékletét képező övezeti terven rajzi feldolgozásból adódó pontatlanság javítására (csepeli gerincútra vonatkozóan)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (335. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 25. pontja: (344. sz. előterjesztés )
Javaslat szabálysértési hatósági igazgatási társulásról szóló megállapodás felmondására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 Napirend 26. pontja: (337. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Ív u. 68-74. szám előtti közterület parkolási helyzetének megoldására
Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

Napirend 27. pontja: (356. sz. előterjesztés ) + Vélemények 
Javaslat önkormányzati lakások esetében, az érdekek hatékonyabb érvényesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő
Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!

Napirend 28. pontja: (362/1. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (352. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott, közalkalmazottak, köztisztviselő, ügykezelők és munkavállalók év végi jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (330. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 31. pontja: (327. sz. előterjesztés )
Javaslat Európai Uniós pályázaton való részvételre (Európa a Polgárokért Program, Testvérvárosi találkozó)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 32. pontja: (345. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja: (346. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Mendrey Tamás tőrvívó részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 34. pontja: ( 351. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel újjáépítése 300. évfordulójára benyújtott és elbírált pályázatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 35. pontja: (326. sz. előterjesztés )
Javaslat a 416/2012. (VII.10.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 36. pontja: (329. sz. előterjesztés )
Javaslat Fővárosi utcanévjegyzék adatainak módosításához határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 37. pontja: (364. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztású
Javaslat népszavazás elrendelésére, népszavazás időpontjának kitűzésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető

Napirend 38. pontja: (348. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületi közoktatási esélyegyenlőségi és antiszegregációs cselekvési terv megvalósulásának jóváhagyására és a 2013. évi terv elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 39. pontja: (339. sz. előterjesztés )
Javaslat ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 40. pontja: (350. sz. előterjesztés )
Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött Feladatátvállalási Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 41. pontja: (333. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 42. pontja: (355. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 43. pontja: (T-29 )
Tájékozató testvérvárosi megállapodásról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Wolomin Önkormányzata között
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 44. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2012. november 29.

         Németh Szilárd
     polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48