Rendkívüli testületi ülés - 2012.12.13.

2012. december 12. szerda, 14:44

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. december 13-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (386. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (380. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (371. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (382. sz. előterjesztés )
Javaslat a köznevelési feladatokat ellátó, önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételére és az ehhez szükséges megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (383. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati költségvetési szervek működését érintő alapító okiratok és működési szabályzatok módosítására, valamint a Közterület-felügyelet költségvetési szervvé alapítására, valamint egyes vezetői juttatások rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (381. sz. előterjesztés )
Javaslat a 497/2012. (IX.27.) Kt. határozat visszavonására, valamint a 2012-ben megkötött folyószámla hitelszerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (373. sz. előterjesztés ) + Melléklet
Javaslat Sinka János nyugdíjasházban történő elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (375. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (374. sz. előterjesztés)
Javaslat a 648/2012. (XI. 29.) Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (370. sz. előterjesztés)
Javaslat a Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában című KMOP-4.6.1-11-2012-0012 számú pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv elkészítés költségeinek megelőlegezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (369. sz. előterjesztés)
Javaslat a Vízmű lakótelepen közvilágítás fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (368. sz. előterjesztés )
Javaslat az Ady Endre utca 17-61. útpálya melletti járdarész felújítására aszfalt burkolattal vagy térköves burkolattal - Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (367. sz. előterjesztés)
Javaslat a normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítési címlista fedezetének önkormányzati forrásból történő kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (384. sz. előterjesztés )
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel új együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (385. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (387. sz. előterjesztés) - Helyszíni kiosztású 
710/2012. (XII.13.) Kt. + Összefoglaló jelentés
Javaslat vizsgálati anyag nyilvánossá tételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (379. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Csepel - Észak fejleszthetőségével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (378. sz. előterjesztés )
Javaslat a 655/2012. (XI.29.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (372. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (366. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati lakások esetében az érdekek hatékonyabb érvényesítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 21. pontja: (377. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtó között létrejött megbízási szerződés felmondására
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 22. pontja: (365. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1-3. szám 4-12 jelű helyiségei kezelői jogának módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (376. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 24. pontja: (385. sz. előterjesztés ) - Lásd 14. napirend, felvették újra napirendre!
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2012. december 13. 


          Németh Szilárd
      polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48