Testületi ülés - 2013. 02. 28.

2013. február 22. péntek, 11:53

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. február 28-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 2012. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről (T-2 )
Előterjesztő: Galgócz Deák Antal tűzoltó ezredes, tűzoltóparancsnok

 

Tájékoztató Csepel újjáépítése 300. évfordulójára tervezett rendezvények, kiadványok megvalósításáról, a céltartalékból történt finanszírozásáról (T-6 )
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Tájékozató a járási hivatalok működésének megkezdésével, az átadott ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatban (T-4 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékozató a településrendezés és településfejlesztés kérdéseivel kapcsolatos jogszabályi háttérről (T-5 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel ÓFALU KSZT-vel kapcsolatosan Budapest Fővárossal lefolytatott kétoldalú egyeztetésről (T-7 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékozató a hárosi biztos február havi tevékenységéről (T-3 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-8 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (24. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Zárt ülés:

Napirend 2. pontja: ( 59. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés, helyszíni kiosztás
Javaslat ”CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Nyílt ülés:

Napirend 4. pontja: (33. sz. előterjesztés ) + melléklet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (39. sz. előterjesztés ) + kiegészítés 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (47. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (26. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (28. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet + kiegészítés  
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (58. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2012. (VI.28.), a 25/2012. (VIII.30.), 29/2012. (IX.27.) és 30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelettel módosított a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (53. sz. előterjesztés ) + KÉT vélemény  + Könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (36. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodák önállóan működő költségvetési státuszának megszüntetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (45. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Közterület-felügyelet intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (27. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (23. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározásáról szóló 11/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (44. sz. előterjesztés ) + Helyszíni kiosztású kiegészítés
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (60. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az Élő Színházi Irodalom program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (25. sz. előterjesztés )
Javaslat dupla üstös mozgó tábori főzőkészülék elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (35. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos egyes határozatok visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (34. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program Konzorciumi Együttműködési Megállapodása módosulásának elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (51. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programban résztvevő társasház homlokzat színezési költségének támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (38. sz. előterjesztés )
Javaslat Kiss János altb. u. 53-59. társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 22. pontja: (61. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat tulajdonosi döntés a Csepeli Strand árainak jóváhagyására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

 Napirend 23. pontja: (54. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság szervezeti változásából adódó létszámcsökkentés finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (32. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (55. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére, valamint Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (48. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 27. pontja: (62. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Csepel Szent István út 170. sz. alatti ingatlan - Halásztelki Református Egyházközség részére történő - térítésmentes vagyonkezelésébe adása tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (49. sz. előterjesztés )
Javaslat tulajdonosi döntés a Budapest XXI. kerület Szent Imre tér átalakítása okán felépítendő pavilonsor megépítésének fedezetéül szolgáló, bérleti jogok értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásának módjáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (50. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút szabályozási vonalába eső ingatlanok Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adásáról szóló ajándékozási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (52. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210147 helyrajzi számú ingatlanra feljegyzett perindítás tényének telekalakítás utáni átjegyzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (21. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (40. sz. előterjesztés )
Javaslat háromszoros bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 114. VIII/49. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (46. sz. előterjesztés )
Javaslat a Páskom utca közvilágításának kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (57. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepelen megrendezni kívánt "Pacha Fesztivállal" kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (41. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 708/2012. (XII.13.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (56. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés + Cserelap
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (43. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (22. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetői pályázatok meghirdetésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 39. pontja: (42. sz. előterjesztés  )
Javaslat a bölcsődék nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (37. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 41. pontja:
Egyebek


Budapest, 2013. február 28.

 

         Németh Szilárd
     polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48