Testületi ülés - 2013. 06. 28.

2013. június 21. péntek, 13:06

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. június 28-án (pénteken) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékozató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-24 )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-23 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Beszámoló a hárosi biztos május havi tevékenységéről (T-22 )
Előterjesztő: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (179. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (177. sz. előterjesztés ) + melléklet  
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezető pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 3. pontja: (213. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgálói jelentés – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (210. sz. előterjesztés ) - Egységes szerkezetben  – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet Csepel Városközpont rehabilitációs szabályozási tervének kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (174. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (169. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelésére és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (211. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló az árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadásokról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (170. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület, Völgy u. 8. szám alatti ingatlan, valamint a Csepeli Közterület-felügyelet és a Polgári Védelem által használt ingóságok átadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (195. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (201. sz. előterjesztés )
Javaslat a 87/2013. (II.28.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (172. sz. előterjesztés )
Javaslat a 181/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (173. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (207. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat támogatás nyújtására Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (208. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola, Junior Európa Bajnokságon való részvételi költségeinek támogatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (182. sz. előterjesztés )
Javaslat Teller Ede-szobor elkészítésére vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (183. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (175. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 19. pontja: (209. sz. előterjesztés ) –Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 682/2012. (XII.13.) Kt. számú határozat (Budapest XXI. Kossuth L. u. 117/a – 201736/24. hrsz. – ingatlan kezelésbe adása) módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 20. pontja: (189. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata CSVÉSZ 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének szöveges módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (176. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Csepel természeti értékei” c. kiadvány megjelentetésére
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 22. pontja: (204. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi beszámolója a követeléskezelési tevékenységéről, különös tekintettel a hátralékkezelésre, és a kapcsolódó kintlévőségek kezeléséről
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 23. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat a 168/2012. (IV.23.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 24. pontja: (202. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (185. sz. előterjesztés )
Javaslat új építmény átadására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (197. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában levő, 213002/17 Hrsz-ú ingatlan eladására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (199. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló üzlethelyiségek eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (206. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 200539 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás jóváhagyására és felhatalmazás a tulajdonosi hozzájárulás aláírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 60/C társasház előtti közterületi járda közvilágításának a kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (205. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat út- és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (187. sz. előterjesztés ) + cserelap
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) és a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság (GSZI) feladatellátásának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (198. sz. előterjesztés )
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” elnevezésű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (168. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Roma Önkormányzat nyertes pályázatával kapcsolatos kérelem elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 623/2012. (XI.29.) számú határozatának visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 Napirend 36. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (188/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Kertvárosi Bölcsődei Részleg és Nagy Imre Általános Művelődési Központ konyha részleg tetőszigetelési munkáinak elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (203. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (184. sz. előterjesztés )
Javaslat a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (190/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013/2014-es nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (194. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (212. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 44. pontja: (171. sz. előterjesztés ) + cserelapok - Elfogadott 2013. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 45. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 46. pontja
Egyebek


Zárt ülés:

 

Napirend 47. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítása
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 48. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 49. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztására az Alapító Okirat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Budapest, 2013. június 28.

 

           Németh Szilárd
       polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48