Rendkívüli testületi ülés - 2013. 07. 18.

2013. július 16. kedd, 16:25

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. július 18-án (csütörtökön) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (226. sz. előterjesztés )
Javaslat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt intézményvezetői pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (216. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetben
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által meghirdetett TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (228. sz. előterjesztés )
Javaslat „A 2013. évi kerületi sportcélú támogatások” című pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (215. sz. előterjesztés )
Javaslat 10 MFt összeg átadására Budapest Főváros Kormányhivatala részére a XXI. kerületi Okmányiroda átköltöztetésének finanszírozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 6. pontja: (236. sz. előterjesztés )
Javaslat egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat „Láthatósági mellények megvásárlására csepeli alsó tagozatos tanulók részére”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (231. sz. előterjesztés )
Javaslat pedagógiai célú óvodai, iskolai művészeti programok támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (233. sz. előterjesztés )
Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben történő alkalmazásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (227. sz. előterjesztés )
Javaslat a Primagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. tulajdonában levő, 206759/1Hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Damjanich János út 37-41. szám alatti (kivett gázcseretelep) ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 11. pontja: (234. sz. előterjesztés )
Javaslat a 203516Hrsz-ú természetben 1213 Buapest, Kondor utca 49. szám alatti ingatlan vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (225. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent Imre téri pavilonsor kiviteli tervdokumentáció készítés költségeinek megelőlegezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (235. sz. előterjesztés )
Javaslat a 210235/3 hrsz.-ú (természetben a Budapest XXI., II. Rákóczi F. út nyugati oldala – Károli Gárpár utca sarok) ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (237. sz. előterjesztés ) - Helyszíni kiosztású
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlan eladásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (232. sz. előterjesztés )
Javaslat út- és járdaépítési munka megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 Napirend 16. pontja: (224. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatos T-85529M számú változási vázrajz módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (220. sz. előterjesztés )
Javaslat a Közterület-felügyelet feladat- és létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (219. sz. előterjesztés )
Javaslat az összevont óvodák által használt ingatlanok és a kapcsolódó eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (218. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény átalakítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (217. sz. előterjesztés )
Tájékoztató a „A Csepeli Gyártelep fejlesztési Stratégiája” előkészítésére létrehozott ad hoc bizottság eddig végzett munkájáról és javaslat az ezzel összefüggő 282/2013.(V.31.)Kt. számú határozat végrehajtási határidejének módosítására
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán ad hoc bizottsági elnök

 

Napirend 21. pontja: (223. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erdei Óvodák önálló jogi személyiségét megszüntető 77/2013. (II.28.) Kt. határozat; valamint az Erdei Óvodák, a Gyermeksziget Óvoda és a Szivárvány Óvoda megszüntető okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 22. pontja: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat „Csepel Örökség” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat tévesen megállapított házi szennyvízhálózat létesítési támogatás visszavonására, helyes támogatási összeg megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Budapest, 2013. július 18.


         Németh Szilárd
       polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48