Nyomtatás

Testületi ülés - 2013. 09. 27.

2013. szeptember 27. péntek, 13:06

 

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2013. szeptember 27-én (pénteken) 08.00 órai 

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató „A csepeli gyárváros fejlesztési stratégiája” ad hoc bizottság munkájáról (T-25) 

Előadó: Reznicsek Zoltán ad hoc bizottság elnöke

 

Beszámoló a hárosi biztos előző testületi ülés óta végzett tevékenységéről (T-26 )
Előadó:Balogh Ernő hárosi biztos 
  

  

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatban (T-27 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

         Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-28 )
         Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

        Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-31 )
        Előadó:Németh Szilárd polgármester 
 

 

Tájékoztató a "Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program" elnevezésű programhoz biztosított kiegészítő forrás felhasználásáról (T-29)
Előadó: Werner Péter vezérigazgató

 

 

Tájékoztató a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban elnevezésű projekthez biztosított kiegészítő forrás felhasználásáról (T-30 )
Előadó:Werner Péter vezérigazgató 

 

 

  

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (267. sz. előterjesztés )

Javaslat néhai Svercsics József az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 2. pontja: (296. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat árvízi védekezésben résztvevők jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

    

 

Napirend 3. pontja: (262. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól

Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 4. pontja: (287. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

          Napirend 5. pontja: (283. sz. előterjesztés ) - Független könyvvizsgálói jelentés - Sürgősségi előterjesztés
          Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
 Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
          Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 6. pontja: (279. sz. előterjesztés  )
Beszámoló a 2013. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

           Napirend 7. pontja: (265. sz. előterjesztés) + KÉT emlékeztető

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

        

      Napirend 8. pontja: (294. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
      Beszámoló a Állami Számvevőszék 2013. évben végzett önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről megküldött jelentéséről (témaszám: 1082), valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről

Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

  

Napirend 9. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 Napirend 10. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő, a Kerületi Hivatal által használt infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (273. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatalával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

         Napirend 12. pontja: (250. sz. előterjesztés)

        Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására,  valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

         Előterjesztő: Németh Szilárd plgármester

 

         Napirend 13. pontja: (248. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
         Javaslat települési értéktár létrehozásáról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs programmal kapcsolatos határozat visszavonására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (271. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az „Akácfa utcai kiserdőben” elhelyezett felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” elnevezésű pályázaton történő részvételre 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (268/1. sz. előterjesztés )

           Javaslat támogatások nyújtására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (269. sz. előterjesztés)

           Javaslat 5.000.000,-Ft összeg elkülönítésére a Pető Intézet támogatására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (280. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2014. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

 

Napirend 20. pontja: (274. sz. előterjesztés )

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

          Napirend 21. pontja: (281. sz. előterjesztés )

Javaslat a BRFK XXI. ker. Rendőrkapitányság és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete között megkötendő Együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (292. sz. előterjesztés ) -Sürgősségi előterjesztés
Javaslat bérleti szerződés megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt-vel
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

  

          Napirend 23. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat „a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium” elnevezésű projekt megvalósítását segítő együttműködési megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

            Napirend 24. pontja: (272. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi folytatásához 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (261. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő

 

         (295. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!

       Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2012.
      (XI.29.) számú önkormányzati rendelete módosításának előkészítsére
      Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 26. pontja: (260. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőre kiírt pályázat alapján történő üzemeltetésre 

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

          Napirend 27. pontja: (291. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés

          Javaslat Csepeli Konzultáció folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd FIDESZ-KDNP frakcióvezető

Napirend 28. pontja:  (285. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés+ zártan kezelendő melléklet- Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest, Akácfa u. 20. sz. alatti ingatlan eladására kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, a nyertes pályázat kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

        (288. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!
        Javaslat a Budapest XXI. kerület belterület 209600/1. hrsz. alatt felvett, 1339 m2
        alapterületű, (természetben: Budapest XXI., Kossuth L. u. 22.) kivett vendéglő
        megjelölésű ingatlan 620 m2 alapterületű részének eladására kiírt pályázat 
        érvényességének és eredményességének megállapításáról, a nyertes pályázat
        kihirdetéséről
        Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

       (290. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés - Az előterjesztő visszavonta!

       Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 20807/1. hrsz. alatt felvett,
       7976 nm alapterületű (természetben: Budapest XXI., Széchenyi u. 89-91.) kivett
       beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 1050 m2 alapterületű részének eladására
       kiírt pályázat érvényességének és eredményességének megállapításáról, a
       nyertes pályázat kihirdetéséről
       Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (284. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 210023 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

   Napirend 30. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady projekt keretében az Árpád utcában megépített kutyafuttató vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

          Napirend 31. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Javaslat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához használatba adott helyiség átalakítási munkáinak finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

 Napirend 32. pontja: (286. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
 Javaslat a Budapest, XXI. Sás u. 3. Társasház kéményfelújításának finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

         Napirend 33. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Javaslat komposztálási program folytatására 

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (282. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat intézmények gázérzékelőkkel való felszerelésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester 

Napirend 35. pontja: (289. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat iskolai öltözőszekrények beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (293. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a "Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában" című projekt önrészének kiegészítésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester         

         Napirend 37. pontja: (266. sz. előterjesztés)

Javaslat út- és járdaépítési és csapadékvíz csatorna építési munkák megvalósítására 

          Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (257. sz. előterjesztés) + FEB határozat

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat a 104/2013. (II.28.) Kt. számú határozat (Csepelen megrendezni kívánt „Pacha Fesztivál”-lal kapcsolatos döntés meghozatalára) végrehajtási határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (252. sz. előterjesztés) + zártan kezelendő melléklet

          Javaslat rendszámfelismerő rendszer telepítésére a kerületben

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

          Napirend 41. pontja: (263. sz. előterjesztés)

Javaslat központi 24 órás ügyelet közbeszerzési pályázatának lebonyolítására és a meglévő feladat-ellátási szerződések feltételes felmondására 

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Javaslat delegáltak megválasztására intézményi tanácsok létrehozásához
Az előterjesztő visszavonta

Előterjesztő:Morovik Attila alpolgármester 

  

Napirend 42. pontja: (277. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2013/2014. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 Napirend 43. pontja : (275. sz. előterjesztés)

           Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

            Zárt ülés:

  

          Napirend 44. pontja: (256. sz. előterjesztés)

          Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

          Napirend 45. pontja: (264. sz. előterjesztés)

         Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megkötésére valamint támogatás visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Budapest, 2013. szeptember 27.

 

                                                                                                  Németh Szilárd sk.

                                                                                                               polgármester

  

                                                                                                 

Utoljára frissítve: 2015. október 16. péntek, 11:10