Testületi ülés - 2013. 11. 28.

2013. november 22. péntek, 15:41

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. november 28-án (csütörtökön) 13.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről (T-35 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató az óvodák üzemeltetésének ellátásáról (T-33 )
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a hárosi biztos – előző testületi ülés óta végzett – tevékenységéről (T-32 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-34 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (347. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (322. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (361. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (350. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete ………/(………..) önkormányzati rendelete a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (352. sz. előterjesztés) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (346. sz. előterjesztés ) + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (368. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi - egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (362. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 

 

Napirend 9. pontja: (367. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (333. sz. előterjesztés  ) + könvvizsgálói jelentés  + egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, valamint a 30/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (334. sz. előterjesztés ) + könyvvizsgáló jelentés
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (325. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetői megbízásokra vonatkozó intézkedésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13. pontja: (373. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Tóth Endre intézményvezető illetményének emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (372. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (348. sz. előterjesztés )
Javaslat a 185/2013. (IV.25.) Kt. és a 272/2013. (V.31.) Kt. (Támogatások nyújtására vonatkozó) határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (337/1. sz. előterjesztés  )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (349. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program elnevezésű projekt ESZA tartalmát segítő „Együttműködési Megállapodások” módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (358. sz. előterjesztés )
Javaslat a "Kétoldali Ifjúsági kulturális programok támogatására (IFJ-GY-13-D) elnevezésű pályázaton történő részvételre, valamint a pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására".
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (374. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat stratégiai megállapodás aláírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (370. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében együttműködési megállapodások megkötésére és a projekt előkészítési költségek elkülönítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (355. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítendő 20x40 méteres műfüves futballpályához szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (340. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23 pontja: (366. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Beszámoló a Budapest, XXI. Kerüle Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Között megkötött Vagyonkezelési Megállapodásban meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (331. sz. előterjesztés )
Javaslat a Katona József Általános Iskola villamoshálózatának felújítására hozott határozatok által biztosított előirányzatok maradványösszegének visszahelyezésére a céltartalékba
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 25. pontja: (332. sz. előterjesztés )
Javaslat karácsonyi díszkivilágításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (365. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli általános iskolások biztonságos szállítására a testnevelési óra keretében tartandó úszásoktatásra az iskola és a Csepeli Tanuszoda között
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (335. sz. előterjesztés )
Javaslat többletfeladatokhoz és soron kívüli felújítási feladat elvégzéséhez pótelőirányzat biztosítására a Csepeli Városkép Kft. számára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (371. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat rendezvények lebonyolításának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend-tervezet     pontja- az előterjesztő visszavonta
Javaslat Csepel Kapuja program keretében megvalósuló Ady E. út 13-15. Társasház felújításának önkormányzati tulajdoni hányadára jutó önrész biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (338 sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (341. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 143 m2 alapterületű helyiség térítésmentes átmeneti használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 (363. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek ellátásához forrás biztosítására (XXI., Erdősor u. 16-26. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

 (364. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek ellátásához forrás biztosítására (XXI., Csillag u. 2-4. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (342. sz. előterjesztés )
Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlan (Akácfa utca 20.) vagyoni besorolásának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (343. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs program során beszerzett eszközök átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület belterület 205920/4. hrsz. (Toboz u.) és a Budapest XXI. kerület belterület 205922. hrsz. (Mély u.) alatt felvett ingatlanok eladására kiírt pályázat eredménytelenségének megállapításáról és kihirdetéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (345. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (357. sz. előterjesztés )
Javaslat inkubátor megvásárlására
Előterjesztő: Morovik Attila

 

Napirend 36. pontja: (360. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (326. sz. előterjesztés  )
Javaslat támogatási szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (369. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilváníthatósága érdekében kiegészítő forrás biztosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (327. sz. előterjesztés )
Javaslat a Mederyk Szolgáltató Bt-vel történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 40. pontja: (328. sz. előterjesztés )
Javaslat HPV elleni védőoltási program előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 41. pontja: (329. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 42. pontja: (330. sz. előterjesztés)  + Cserelap
Javaslat helyiségbérleti szerződés aláírására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 43. pontja: (320. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2011. évi ellenőrzésekről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 44. pontja: (321. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 45. pontja: (359. sz. előterjesztés )
Javaslat volt önkormányzati intézményi munkavállaló (Cserháti Tiborné) adósságának leírására
Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

 (323. sz. előterjesztés ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Nagyné Bácskay Nóra főépítész

 

Napirend 46. pontja: (354. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 47. pontja: (353. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Zárt ülés:

Napirend 48. pontja: (324. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

(339. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

 (351. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat krízislakás bérleti kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 49. pontja: (356. sz. előterjesztés)
Javaslat házi szennyvízhálózat létesítési támogatás megállapítására, valamint támogatás visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 


Budapest, 2013. november 28.

 

Németh Szilárd s.k.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48